Regulamin sesji z Terapeutą

Home > Regulamin sesji z Terapeutą
 1. Cena stanowi zapłatę za jedną konsultację on-line trwającą 50 minut.
 2. W przypadku interwencji kryzysowej czas trwania spotkania może przekroczyć 50 minut, jeśli wymaga tego sytuacja i nie ma to wpływu na cenę sesji.
 3. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną oznacza zaakceptowanie warunków Polityki Prywatności (link https://leadersisland.com/polityka-prywatnosci/)   przez zamawiającego oraz akceptację kosztu sesji.
 4. Zamówienie sesji z terapeutą drogą elektroniczną, musi być poprzedzone zamówieniem przez pracodawcę zgłaszającego pojedynczej konsultacji lub pakietu konsultacji.
 5. Po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną Leaders Island zaproponuje zgłaszającemu termin i terapeutę w celu akceptacji,
 6. Po akceptacji przez zgłaszającego terminu i terapeuty otrzyma on dane platformy on-line umożliwiającej konsultację,
 7. Zgłaszający jest zobowiązany do zachowania danych umożliwiających się zalogowanie na sesję on-line wyłącznie na własny użytek i nieprzekazywania ich osobom trzecim
 8. Rolą Leaders Island jest łączenie osoby zgłaszającej się z doradcą / terapeutą, który będzie świadczył jej usługę za pośrednictwem platformy on-line
 9. Wymagamy, aby każdy doradca/terapeuta był wyszkolonym, doświadczonym psychoterapeutą z co najmniej 3 letnią praktyką terapeutyczną.
 10. Doradcy/terapeuci są niezależnymi dostawcami, którzy nie są ani naszymi pracownikami, ani agentami, ani przedstawicielami. Rola Leaders Island ogranicza się do umożliwienia usług doradcy/terapeuty, podczas gdy za same usługi doradcy/terapeuty odpowiada doradca/terapeuta, który je świadczy. Jeśli uważasz, że Usługi doradcze świadczone przez doradcę/Terapeutę nie odpowiadają Twoim potrzebom lub oczekiwaniom, możesz zgłosić prośbę o zmianę doradcy/Terapeuty, który świadczy usługi za naszym pośrednictwem.
 11. Chociaż mamy nadzieję, że Usługi doradców/terapeutów są dla Ciebie korzystne, rozumiesz, zgadzasz się i potwierdzasz, że mogą one nie być odpowiednim rozwiązaniem dla potrzeb wszystkich i że mogą nie być odpowiednie dla każdej konkretnej sytuacji i / lub mogą nie być kompletnym substytutem badania i / lub osobistej opieki w każdej konkretnej sytuacji.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X