Rejestracja na szkolenie

Home > Rejestracja na szkolenie
Szkolenie
Imię i nazwisko (wymagane)
Stanowisko
Tel kontaktowy
Adres email (wymagane)
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Pełna nazwa firmy
NIP

Tak Jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam Leaders Island do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Tak Nie jesteśmy płatnikiem VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.

Tak Akceptuję warunki uczestnictwa.

Dodaj osobę
Imię

Nazwisko

Usuń osobę

 

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.leadersisland.com wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłanie oferty przez Leaders Island Józef Kącki, NIP: 7342787946, REGON: 362184181.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacyjnych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 


Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X