Regulamin szkoleń

 1. Cena stanowi zapłatę za udział w szkoleniu. Dla uniknięcia wątpliwości nie pokrywa ona kosztów takich jak koszty zakwaterowania lub przejazdu.
 2. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną oznacza zaakceptowanie warunków uczestnictwa w szkoleniu  przez Uczestnika oraz związane z nim koszty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną Leadres Island zapisze uczestnika na szkolenie oraz prześle drogą elektroniczną do osoby zgłaszającej lub uczestnika potwierdzenie rezerwacji, wraz z fakturą pro-forma.
 4. Przy przyjęciu Uczestnika na dane szkolenie wpływ ma ilość miejsc, kolejność zgłoszeń oraz decyzja Leaders Island wynikająca z jego koncepcji grupy szkoleniowej.
 5. Opłacenie faktury pro-forma gwarantuje miejsce na szkoleniu.
 6. Płatność za udział w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 7. Nieobecność na szkoleniu, na które Uczestnik został przyjęty i z którego nie zrezygnował nie zwalania go z obowiązku opłacenia ceny za szkolenie.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni przed datą szkolenia Leaders Island zwróci Uczestnikowi w całości dokonaną wpłatę.
 9. Leaders Island zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia bez podania przyczyny do 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Leaders Island zwróci w tej sytuacji uczestnikowi całość dokonanej wpłaty.
 10. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji oraz zastrzeżeń co do zrealizowanego szkolenia, możesz napisać do nas meila z reklamacją na adres: biuro@leadersisland.com. Odpowiemy na Twoje zgloszenie w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości.
 11. Osoby uczestniczące w Szkoleniu, o ile jest to przewidziane w programie Szkoleń, otrzymują Materiały Szkoleniowe wyłącznie do użytku osobistego. Osoby uczestniczące w Szkoleniu nie mogą nagrywać, reprodukować w całości lub w części Materiałów Szkoleniowych, nie mogą sprzedawać, wypożyczać, wynajmować lub dzierżawić Materiałów Szkoleniowych, rozpowszechniać Materiałów Szkoleniowych w całości lub w części.
 12. Uczestnictwo w pełnym szkoleniu gwarantuje uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje.
Scroll to Top