3 style zarządzania

Skuteczne zarządzanie zespołem jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces zespołu. Dobór odpowiedniego stylu kierowania zespołem może zwiększyć jego efektywność i skuteczność.

Do podstawowych stylów kierowania zaliczamy: styl autokratyczny, styl liberalny i styl demokratyczny. Każdy z tych stylów może być skuteczny i znaleźć swoje miejsce w firmie, musi być tylko stosowany w dobrym kontekście i być dopasowanym do specyfiki zespołu. Styl powinien odpowiadać charakterowi zadania i kompetencjom zespołu.

Właściwe kierowanie zespołem wymaga od lidera elastyczności, adaptacji do zmian oraz znajomości potrzeb członków zespołu.

Krok 1:
Autokratyczny styl kierowania
W stylu autokratycznym liderzy podejmują decyzje samodzielnie i narzucają je zespołowi. Pracownicy nie są angażowani w proces decyzyjny, ich zadaniem jest wyłącznie wykonywanie poleceń lidera. Styl autokratyczny dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy decyzje muszą być podjęte szybko. Warto stosować go także, gdy pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy lub doświadczenia aby podejmować decyzje samodzielnie. Nadmierne stosowanie autokratycznego stylu kierowania może zmniejszyć motywację i zaangażowanie pracowników. W związku z tym warto pamiętać, że jest to styl skuteczny w niektórych sytuacjach i nie należy stosować go zbyt często.
Krok 2:
Liberalny styl kierowania

W liberalnym stylu kierowania liderzy powierzają podejmowanie decyzji pracownikom, a sami jedynie koordynują działania zespołu. Dzięki temu pracownicy mają większą swobodę działania oraz czują większą satysfakcję z pracy.

Styl liberalny dobrze sprawdza się w sytuacji, gdy pracownicy są dobrze przeszkoleni i posiadają niezbędną wiedzę do podjęcia decyzji. Stosowanie tego stylu tworzy pozytywne środowisko pracy, co przekłada się na osiąganie celów przez organizację. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani, dzięki temu zwiększa się ich efektywność i jakość oferowanych usług.

Warto pamiętać, że tak jak styl autokratyczny styl liberalny nie jest odpowiedni do każdych okoliczności. Na przykład w sytuacji zmagania się organizacji z problemami potrzebne będzie szybkie podejmowanie decyzji, w tym przypadku lepszy może okazać się autokratyczny styl kierowania.

Krok 3:
Demokratyczny styl kierowania

W demokratycznym stylu kierowania lider angażuje członków zespołu w podejmowanie decyzji i konsultuje z nimi ważne kwestie. Kładzie się tu nacisk na współpracę. Pracownicy czują się lepiej gdy ich opinie są brane pod uwagę. Zwiększa się również ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

Demokratyczny styl kierowania dobrze sprawdza się w sytuacjach gdzie niezbędna jest kreatywność i innowacyjność. Niestety tak jak pozostałe style nie jest on dopasowany do każdych warunków. Niekiedy powoduje on że proces decyzyjny zajmuje zbyt dużo czasu, gdyż musi zostać skonsultowany z całym zespołem. Dodatkowo nie zawsze każdy członek zespołu chce lub posiada umiejętności potrzebne do podjęcia decyzji. Ważna jest tutaj rola lidera, który musi kierować zespołem tak, aby nie doszło do paraliżu decyzyjnego lub konfliktów.

Krok 4:
Podsumowanie

Styl zarządzania ma ogromne znaczenie dla efektywnego zarządzania zespołem i osiągania sukcesu, a jego wybór zależy od wielu czynników.

Efektywne kierowanie zespołem wymaga, aby lider był elastyczny i potrafił dostosować się do zmieniających się warunków. Styl kierowania musi być dostosowany do sytuacji i indywidualnych potrzeb zespołu.

Autokratyczny styl kierowania dobrze sprawdza się w sytuacjach gdzie należy szybko podjąć decyzję. Gdy pracownicy są dobrze przeszkoleni i mają niezbędną wiedzę do podejmowania decyzji najlepszy będzie styl liberalny, a styl demokratyczny działa najlepiej w sytuacjach wymagających kreatywności i innowacyjności.

Inne narzędzia z zakresu:
Autorytet i wpływ

Scroll to Top