Syndrom wypalenia

UWAGA: poniższy opis etapów wypalenia to skrót informacji na ten etapów wypalenia.

Jeśli czujesz, że jesteś w kryzysie, lub się do niego zbliżasz, skontaktuj się ze specjalistą: psychologiem, terapeutą, psychiatrą, lub coachem.

Pamiętaj, żeby dbać o swój dobrostan psychofizyczny i zwracaj uwagę na stan swojego ciała i umysłu w sytuacjach stresujących.

Po pomoc w sytuacjach kryzysowych, możesz się zwrócić też do specjalistów na infolinii: 
800 70 2222 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego Jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
https://centrumwsparcia.pl/

Wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę cywilizacyjną. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), włączyła wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. Definicja zaproponowana w ICD-11 mówi, że jest to „syndrom wynikający z chronicznego stresu w miejscu pracy”, który może w istotny sposób wpłynąć na stan zdrowia i spowodować konieczność sięgnięcia po pomoc lekarza.

Przyczyną wypalenia zawodowego są przede wszystkim zmiany we współczesnym systemie pracy. Spotykamy się z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi naszych kompetencji, umiejętności, dyspozycyjności, jakości i tempa wykonywanych zadań. Na wielu stanowiskach pracuje się pod silną presją czasu i wyników. Jednocześnie wzrosło poczucie niepewności zatrudniania i lęku przed utratą pracy. Wypalenie związane z pracą wynika m.in. z: nadmiernego obciążenie pracą, braku kontroli nad własnymi zadaniami i współdecydowania, niedostatecznego wynagrodzenia, rozpadu relacji z innymi (np. narastające konflikty), poczucia braku sprawiedliwości (np. gdy działania w miejscu pracy są niezgodne z zasadami wzajemnego szacunku i uczciwości, konfliktu wartości (rozbieżności między wymogami stawianymi w pracy a osobistymi standardami pracownika np. dotyczącymi otwartej komunikacji).

1. Niewielkie niezadowolenie
To moment, w którym nie jesteśmy jeszcze w pełni świadomi, że coś jest nie tak. Zazwyczaj trochę irytuje nas przeciążenie pracą, jesteśmy poddenerwowani, ciężko nam się zabrać do wykonywania zadań. Stajemy się poirytowani, czasem bierzemy do siebie komentarze innych osób, myślimy dużo o pracy i sytuacjach, które miały miejsce w ciągu dnia.
2. Nieświadome ignorowanie problemu
To moment, kiedy myśli i emocje stają się coraz bardziej nieprzyjemne. Niezadowolenie może też objawiać się przenoszeniem złego nastroju na innych – osoby w domu, czy w pracy. Coraz łatwiej nas wytrącić z równowagi. Czasem zaczynamy odczuwać napięcia w ciele: spięty kark, bóle brzucha, bóle pleców (stres i objawy psychosomatyczne mogą skupiać się w różnych miejscach).
3. Świadome Odrętwienie
Zaczynamy czuć wyczerpanie, niepokój. Pójście do pracy, spotkania, czy zadania mogą w nas wywoływać reakcje emocjonalne, jak strach, lub psychosomatyczne, jak bóle brzucha. Świadomie staramy się znieczulić, znaleźć rozładowanie, ale niestety inne zajęcia nie powodują ulgi. Możemy mieć problemy ze snem, czy ogólnym funkcjonowaniem.
4. Trauma
Na tym etapie, zespół wypalenia przechodzi już w stan przewlekły. Mogą pojawić się napady paniki, odczucia, że jesteś wyczerpana/y fizycznie i psychicznie, całkowita niemożność pracy. Na tym etapie wpływ stresu i wypalenia przechodzi już w stan, z którego ciężko może być wyjść bez wsparcia.
Na każdym etapie możesz, lub powinieneś/powinnaś zwrócić się o pomoc do bliskich, lub specjalistów
Nie bój się poprosić o pomoc dla siebie, lub swoich współpracowników. Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia są teraz dostępne dla wszystkich. Pomogą ci one wydostać się z błędnego koła zmęczenia, stresu i przytłaczających myśli.

Inne narzędzia z zakresu:
Wyzwania

Stres

Stres w życiu codzienny odczuwa każdy z nas. Jest on zjawiskiem nieuchronnym i praktycznie nie jesteśmy w stanie wyeliminować go z naszego życia. Zazwyczaj ma charakter negatywny i nieprzyjemny, ale może również działać mobilizująco. Ale czym tak właściwie jest stres? Co z nim zrobić?

Czytaj więcej
Scroll to Top