Coaching biznesowy

Coaching biznesowy jest istotnym elementem wspierającym nowoczesne zarządzanie organizacją.

Coaching biznesowy - Leaders Island
Fundament Początkującego Lidera  - najbiższe szkolenia

Najbliższe szkolenia

Pomożemy Ci odkryć Twój naturalny potencjał!

Szukasz programu dla grupy liderów w Twojej firmie?

Jeśli chcesz poznać ofertę na to szkolenie w formie dostosowanej do Twoich potrzeb, to zapraszamy do kontaktu na adres: biuro@leadersisland.com

Spis treści

Spis Treści

Czym jest indywidualny Coaching Biznesowy?

Kompetencje twarde dają wiedzę ekspercką, a w połączeniu z indywidualnym rozwojem kompetencji „miękkich” pracownik i pracodawca wzmacnia siłę organizacji i podbija swoją unikatowość na lata. 

Rozmowa

Coaching Biznesowy jest rozmową. To spotkania coacha z osobą korzystającą z coachingu (relacja elitarna: jeden na jeden), których zadaniem jest odkrywanie naturalnego potencjału uczestnika, inspirowanie i wspieranie w rozwoju przy poszerzeniu kompetencji zawodowych.

Cel

Coach towarzyszy uczestnikowi w pokonywaniu przeszkód i przebyciu drogi zawodowej z punktu, w którym on jest obecnie, do punktu, w którym chce być. Nie zajmuje się uczeniem menedżera jego zadań, lecz poszerzaniem jego kompetencji i umiejętności w osiąganiu ważnych dla niego celów i rezultatów biznesowych. Sukcesem jest świadomość uczestnika, że to on sam dokonał zmiany i osiągnął cel.

Wsparcie

Coaching biznesowy sprawdza się również doskonale jako wsparcie poszkoleniowe, aby podczas wykorzystania wiedzy w praktyce utrwalać postawy, a w szczególności, gdy w chwilach zwątpienia po powrocie ze szkolenia, uczestnicy mają często tendencję do „powracania do utartych schematów”.

Codewise logo
Lufthansa logo
Miquido logo
Aptiv logo
Hitachi logo
Brainly logo
GE Healthcare logo
Ocado Technology logo
Codewise logo
Lufthansa logo
Aptiv logo
Miquido logo
Hitachi logo
Brainly logo
GE Healthcare logo
Ocado Technology logo

Coaching Biznesowy

Jakie zagadnienia mogą być poruszane na spotkaniach?

W ramach spotkań z klientami wachlarz rozwoju osób uczestniczących w procesie jest bardzo szeroki. Obejmuje on:
- kształtowanie umiejętności liderskich, menedżerskich, przywódczych m.in: wszelkie zagadnienia związane z udoskonaleniem standardów zarządzania, czyli wzmacnianie kompetencji w kierowaniu zespołami (planowanie, wyznaczanie mierzalnych celów, delegowanie zadań i odpowiedzialności, ustalanie priorytetów, motywowanie, egzekwowanie, radzenie sobie z oporem, konfliktem, ocena rezultatów pracy, posługiwanie się językiem korzyści podczas wystąpień itp.) lub przygotowanie do objęcia stanowisk kierowniczych,
- opracowanie i wdrażanie strategii na dokonywanie zmian,
- zarządzanie sytuacjami nietypowymi i trudnymi (np. redukcje zatrudnienia, częste rotacje pracowników)
- trudne negocjacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- wyzwania i odpowiedzialność związana z pełnionym stanowiskiem kierowniczym lub prowadzeniem własnej firmy
- szeroko rozumiane umiejętności komunikacji

Cel spotkań coachingowych

Bazą wyjściową jest ustalenie celu rozwoju uczestnika.

Coaching biznesowy Indywidualny odbywa się w formie regularnych spotkań (sesji) po 1,5 h w odstępie co 3-4 tygodnie. W offline lub online z włączoną obustronnie kamerą.

Na każdym spotkaniu uczestnik decyduje o temacie biznesowym (zdarzenie/zachowanie), o którym chce rozmawiać, a moją rolą jako coacha jest pilnowanie struktury spotkania, co pozwala uczestnikowi na samodzielnie znalezienie nowych rozwiązań dla tematu rozmowy i wizji celu coachingu.

Jak wyglądają spotkania coachingowe?

Pracuję wykorzystując różnorodne narzędzia np.: uwagę, głębokie słuchanie, sekwencji pytań – mocnych, pogłębiających, a czasem kwestionujących założenia, wizualizacji, zadań jakie uczestnik sam sobie wyznacza, odgrywanie ról, wcielanie się coacha w rolę trudnego rozmówcy itp. Coach biznesowy nie udziela rad, nie ocenia, nie jest stronniczy. Prowadzi spotkanie/rozmowę w taki sposób, żeby klient odkrył własną drogę do pożądanych zmian.

Spotkanie daje przestrzeń do refleksji, dzięki czemu uczestnik może przyglądać się własnej pracy uświadamiając sobie różne aspekty swoich sposobów i schematów myślenia, reagowania, mechanizmach i nawykach, które decydują często o zachowaniach mających wpływ na rozwój własnych kompetencji.

Kończąc każde spotkanie uczestnik planuje działania rozwojowe międzysesyjne, adekwatne do jego sytuacji, możliwości i wizji celu. Każde kolejne spotkanie zaczynamy od omówienia wyników jego działania.

Strony obowiązuje zasada poufności i dyskrecji przekazywanych informacji, a także partnerstwa i poczucia humoru. 🙂

Kto ustala cele i jak długo trwa proces rozwoju indywidualnego?

Zapraszam uczestnika najpierw do samooceny biznesowych kompetencji. Takiej oceny dokonuje również jego przełożony lub osoba wskazana przez organizację -potrzeba dwustronnej perspektywy.

W całym procesie zakładam współpracę i zaangażowanie trzech stron (uczestnik + przełożony + coach). Na wspólnym, trójstronnym spotkaniu ustalamy oczekiwania uczestnika i jego przełożonego względem niego. Ustalamy priorytety kolejności, mierniki w rozwoju kompetencji oraz czas trwania spotkań rozwojowych.

Dość często proces coachingowy trwa więcej niż 12 spotkań, a w indywidualnych przypadkach zdarza się, że 1 spotkanie jest wystarczające. Strony współdecydują o tym po ustaleniu celów.

Kto, kiedy i o czym będzie informowany?

Zalecam, aby każdorazowo po spotkaniu (w formie krótkiej notatki sporządzonej na spotkaniu) uczestnik poinformował swojego przełożonego o omawianym zagadnieniu merytorycznym. Na każdym etapie rozwoju uczestnik powinien móc liczyć na wsparcie również swojego przełożonego.

Coaching biznesowy kończy się raportem przygotowanym przez coacha zawierającym ogólne informacje o tematyce, przebiegu spotkań oraz celach uczestnika i organizacji (założonych i zrealizowanych). Wszystkie informacje zawarte w raporcie końcowym są autoryzowane przez osobę uczestniczącą w coachingu.

Zalecam też trójstronne spotkania weryfikacyjno-wspierające ustalane na bieżąco w czasie trwania całego procesu rozwoju.

Jakie korzyści wnosi coaching biznesowy?

- Pomaga w zrozumieniu pełnionej roli i jej wpływu na rozwój organizacji.
- Wzmacnia motywację uczestnika, jego zdolność do autorefleksji i satysfakcji z pracy.
- Poprawia produktywność i skuteczność wykonywanych zadań oraz komunikację.
- Angażuje uczestnika w zmiany doskonalące zastosowanie coachingu w jego stylu pracy, inspirując i włączając podwładnych w proces podejmowania decyzji, samodzielne działanie i branie odpowiedzialności za nie.
- Podnosi efektywność i skuteczność organizacji.
- Przyczynia się do zoptymalizowania procesów zarządzania.
- Wyróżnia uczestnika i pracodawcę na rynku pracy swoją innowacyjnością w zarządzaniu.

Kiedy proces coachingu może nie działać?

Rzadko działa, jeżeli jest wykorzystane jako narzędzie interwencyjne, jednorazowego użytku. Jak sama nazwa wskazuje coaching to proces, więc aby był faktycznie skuteczny powinien być prowadzony systematycznie, czyli w sposób ciągły. Nie należy oczekiwać od uczestnika natychmiastowej przemiany, braku popełnianych błędów czy podania szybkiej listy gotowych rozwiązań, które pomogą w realizacji jego biznesowych wyników i całej firmy. Jest jednak możliwy, gdy występuje szczera chęć, czyli zaangażowanie w działanie.

Co odróżnia coacha od mentora, konsultanta czy trenera?

Jedną z podstawowych różnic między coachingiem, konsultingiem lub mentoringiem jest to, że coaching sięga do wnętrza osoby w poszukiwaniu odpowiedzi, podczas gdy konsultacje i mentoring często obejmują i przynoszą odpowiedź z zewnątrz.

Coach to ekspert od stawiania inspirujących i dociekliwych pytań. Mentor to ekspert w dzieleniu się doświadczeniem. Trener to ekspert uczenia konkretnych umiejętności.

Specjalizuję się w Coachingu Indywidualnym oraz Coachingu dla Grup i Zespołów.

Forma spotkania, informacje organizacyjne

Poznaj opinie o coachingu

Poznaj rekomendacje dziesiątek zadowolonych specjalistów.

Poznaj Coacha tego Programu

Marzena Zielińska Coach Programu w Leaders Island
Marzena Zielińska

Temat poznałam najpierw od drugiej strony – w ramach doskonalenia własnych kompetencji przywódczych. Zanim moją profesją stało się wspieranie biznesu, przepracowałam w nim ponad 20 lat.

Wartość zdobytego po drodze certyfikatu coacha sprawdziłam w praktyce, zarządzając różnymi zespołami. 

Zapisz się na Coaching biznesowy Kraków

Jesteś o krok od rozwoju!  Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na indywidualny Coaching Biznesowy.
Umów się na pierwsze spotkanie bezpłatnie.
Leaders Island - Home
Leaders Island - Home

Zostań z nami w przestrzeni Leaders Island

Głęboko wierzymy w siłę społeczności, dlatego koniecznie pozostańmy w kontakcie mailowym. Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Leaders Island.

Scroll to Top