Home > Podcast > Podcast Cykl: Motywacja Wewnętrzna Miliard.0

Leaders Island Podcast

Motywacja wewnętrzna Miliard.0

Motywacja wewnętrzna (z łac. motivus – wprawiać w ruch) bierze się z zaspokajania konkretnych potrzeb wewnętrznych.

Jak je poznać i wykorzystać do zwiększania zaangażowania i poprawy skuteczności całego zespołu?

Z pomocą przychodzi Reiss Motivation Profile®, czyli rzetelne narzędzie oparte o koncepcję opracowaną na bazie szeroko zakrojonych badań empirycznych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University. Dzięki RMP możemy poznać indywidulane natężenie 16 podstawowych motywatorów, które cechują każdego człowieka.

Reiss Motivation Profile® stanowi również nieocenioną pomoc w poznaniu i zrozumieniu swoich pracowników, a w konsekwencji pozwala na pozytywne oddziaływanie na cały zespół.

Zapraszamy do wysłuchania serii podcastów o motywacji wewnętrznej, a także odcinków szczegółowo omawiających każdy z 16 motywatorów wewnętrznych.

Jeśli chcesz poznać źródła swojej motywacji, to zapraszamy na badanie indywidualnego profilu RMP oraz na warsztat "Motywacja Miliard.0 dla lidera" .

Odcinki podcastu z cyklu: Motywacja wewnętrzna Miliard.0

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA – POTRZEBA UZNANIA Katarzyna Janas Leaders Island Podcast 79

25 maja, 2023 by

79 odcinek podcastu jest kontynuacją serii o RMP i skupia się na czwartym badanym motywatorze – uznaniu. Uznanie to potrzeba akceptacji. Motywator ten jest powiązany z poczuciem własnej wartości i postrzeganiem siebie. Zaspokojenie tej potrzeby daje poczucie pewności siebie, natomiast jej niezaspokojenie może skutkować niepewnością i lękiem przed oceną. Zapraszamy do wysłuchania 79 odcinka podcastu, w którym Katarzyna Janas dzieli się swoim 15-letnim doświadczeniem pracy z kadrą managerską nad rozwojem osobistym liderów i ich zespołów.

0 0 więcej

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA – POTRZEBA CIEKAWOŚCI Paulina Gucka Leaders Island Podcast 76

21 marca, 2023 by

76 odcinek podcastu jest kontynuacją serii o RMP i skupia się na trzecim badanym motywatorze – ciekawości. Ciekawość opisuje potrzebę zdobywania i poszerzania wiedzy, a także dogłębnego zrozumienia przyswajanych zagadnień. Jak poziom ciekawości wpływa na życie i pracę lidera? Czym charakteryzują się liderzy posiadający małe, średnie i duże natężenie tego motywatora? Jak można wykorzystać swój profil RMP do zrozumienia siebie i w konsekwencji mądrzejszego, bardziej efektywnego działania? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Pauliną Gucką (Reiss Motivation Profile Master, Action Learning Coach, Coach ICF).

0 0 więcej

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA – POTRZEBA NIEZALEŻNOŚCI Mariusz Dobrzycki Leaders Island Podcast 75

14 marca, 2023 by

Odcinek 75 podcastu Z Warsztatu Lidera „Motywacja wewnętrzna – potrzeba niezależności” to rozmowa z Mariuszem Dobrzyckim – RMP Pro® Business Masterem, konsultantem, coachem i mentorem. Odcinek jest kontynuacją serii o RMP i skupia się na drugim badanym motywatorze – NIEZALEŻNOŚCI opisującym potrzebę samodzielności, polegania na sobie. Zapraszamy do wysłuchania podcastu, aby dowiedzieć się: czym jest potrzeba niezależności? jak przejawia się niskie, średnie i wysokie natężenie tego motywatora? a także: jakie style zarządzania są konsekwencją konkretnych korelacji niezależności z innymi potrzebami?

0 0 więcej
Motywacja wewnętrzna - potrzeba władzy

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA – POTRZEBA WŁADZY Ewa Jochheim Leaders Island Podcast 72

5 stycznia, 2023 by

Odcinek 72 podcastu Z Warsztatu Lidera „Motywacja wewnętrzna – potrzeba władzy” to rozmowa z Ewą Jochheim, która wprowadziła do Polski narzędzie Reiss Motivation Profile służące do badania wewnętrznych potrzeb człowieka. Tematem rozmowy jest Motywator Władzy, który opisuje potrzebę przywództwa i wywierania wpływu. W tym odcinku poznasz odpowiedzi na pytania: Czym jest potrzeba władzy i jak się objawia? Czym charakteryzują się liderzy odznaczający się małą, średnią i silną potrzebą władzy? W jaki sposób motywator władzy wpływa na preferowany styl przywództwa? oraz Czy liderzy powinni mieć wysoką potrzebę władzy?

0 0 więcej
Wykorzystanie diagnozy motywacji wewnętrznej w organizacjach

WYKORZYSTANIE DIAGNOZY MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJACH Paulina Gucka Leaders Island Podcast 68

20 października, 2022 by

Diagnoza motywacji wewnętrznej z wykorzystaniem rzetelnego narzędzia Reiss Motivation Profile pozwala na poznanie indywidualnych potrzeb pracowników i zestawienie profili całego zespołu. Dzięki temu prowadzone działania, podział zadań, kierunek rozwoju, czy nawet wybór benefitów, nie jest przysłowiowym „strzelaniem na oślep”, ale przemyślanym działaniem w oparciu o wyniki badania, odpowiadającym bezpośrednio na potrzeby i motywacje każdego z członków zespołu.

Zapraszamy do wysłuchania 68 odcinka podcastu, będącego kontynuacją serii o motywacji wewnętrznej. Skorzystaj z praktycznego doświadczenia Pauliny Guckiej i dowiedz się, jak dzięki RMP liderzy mogą podejmować trafne decyzje i skutecznie rozwiązywać napotkane problemy.

0 0 więcej

DIAGNOZA WŁASNEJ MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ – PRAKTYCZNE KORZYŚCI DLA LIDERA Mariusz Dobrzycki Leaders Island Podcast 66

25 sierpnia, 2022 by

Odcinek 66 to rozmowa z Mariuszem Dobrzyckim (RMP Masterem), podczas której dzieli się doświadczeniem pracy z liderami, którym analiza profilu RMP pozwoliła na przezwyciężenie trudnych sytuacji zawodowych i lepsze zrozumienie swojego działania.

Jeśli chcesz na konkretnych przykładach poznać założenia metodyki RMP i przekonać się o jej skuteczności w budowaniu dobrego środowiska pracy, to serdecznie zapraszamy do wysłuchania podcastu.

0 0 więcej
Wróć do listy odcinków podcastu

Zapraszam do warsztatu menedżera i lidera

Dołącz do naszej społeczności w formie kontaktu mailowego

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X