Rekomendacja

Michał Kamoń
Software Engineering Manager, Motorola

Szkolenie “Fundament Początkującego Lidera” z perspektywy czasu było dla mnie bramą do innego świata, instrukcją do tego jak odejść od inżynierskiego “zamkniętego” podejścia do rzeczywistości i otwarcia się na innych (do zmiany Mindset-u). Do dziś korzystam ze zdobytej podczas szkolenia umiejętności rozmowy z pracownikami na temat ich motywacji. Dużą pomoc stanowi w tym przypadku Reiss Motivation Profile, dzięki któremu dowiadujemy się jak motywatory mogą determinować sposób współpracy z innymi oraz jaki mają wpływ na decyzje krótko i długoterminowe. Nadal wykorzystuję również wiedzę z zakresu zarządzania zmianą i skutecznego zespołowego osiągania celów (np. dzięki umiejętności delegowania). “Fundament Początkującego Lidera” to doskonały wstęp do kolejnego kluczowego warsztatu – “Komunikacja to Twoja Praca”. Patrząc wstecz mogę spokojnie stwierdzić, że bez solidnego “fundamentu” nie można zbudować czegoś, co “owocuje” przez lata.

Scroll to Top