Rekomendacja

Anna Gawlikowska
Head of People & Delivery at Miquido

Nasz zespół zdecydowanie podniósł kompetencje w zakresie samoświadomości, kompetencji zespołowych, jak komunikacja, oraz narzędzi, które pozwoliły nam lepiej poznać wzajemne potrzeby. Mam poczucie, że głębsze relacje zespołowe pozwoliły nam zbudować efektywniejszą grupę zarządczą dla firmy. W naszej branży każdy dzień to pożar do ugaszenia, więc wiedza dot. mocnych stron każdego z nas, pozwala nam skracać proces decyzyjny, podejmować rozważniejsze decyzje i budować spójną firmę, zgodną ze wspólnie wyznaczonymi wartościami.

Współpraca z Leaders Island odbywała się bazując na harmonogramie spotkań grupowych, 1:1, szkoleniach, analizie psychometrycznej i retrospektywach. Konkretnie i na temat.

Najbardziej wartościowe w kontekście współpracy było wsparcie specjalistów w skomplikowanym temacie budowania relacji między skrajnie różnymi jednostkami, w celu stworzenia zespołu, który razem walczy z chaosem.

Scroll to Top