Facylitacja spotkań

Długie, chaotyczne spotkania dla wielu osób, z niejasnym celem, czy efektem są zmorą pracowników. Rzadko jednak osoby prowadzące spotkania zdają sobie sprawę z cech, które efektywne spotkanie powinno posiadać. Co więcej, rzadko jesteśmy zaznajomieni z samą sztuką prowadzenia spotkań tj. facylitacją.

Dobrze przygotowane, przeprowadzone i zakończone spotkanie umożliwia przekazanie informacji, podjęcie decyzji i wykonanie pracy.

Skuteczne spotkanie angażuje i wspiera uczestników, napełnia ich energią i satysfakcją z osiągnięcia rezultatów.

W tej części Toolbox prezentujemy podejścia do prowadzenia spotkań oraz ćwiczenia angażujące uczestników.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta część Toolbox opisuje kilka interaktywnych narzędzi/gier do rozpoczęcia spotkania: Wyzwanie GIF, “Jedno słowo” i “Układ okresowy”.
Ta część Toolbox przeprowadzi Cię przez dwa podejścia do organizacji i prowadzenia spotkań i warsztatów: IDOARRT Meeting Design, oraz Event Storming.
Scroll to Top