Temperament

Temperament to zespół wrodzonych cech, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już na początku życia człowieka. Za twórcę pierwszej koncepcji temperamentu uważany jest Hipokrates. Czym jest temperament?

To zbiór cech, które wpływają na sposób reagowania jednostki na różne sytuacje życiowe. Jest częściowo uwarunkowany genetycznie, a częściowo kształtowany przez doświadczenia życiowe. Według polskich badaczy zajmujących się temperamentem, Jana Strelau i Bogdana Zawadzkiego, temperament stanowi część struktury osobowości, charakteryzuje się względną stałością w ciągu życia, ma podłoże biologiczne a jego cechy są zauważalne już we wczesnym dzieciństwie.

Najstarszą znaną teorię temperamentu stworzył grecki lekarz Hipokrates. Według niego temperament zależy od czterech soków ciała (humorów), są nimi: żółć, czarna żółć, czerwona krew i flegma z płuc. Zachowanie równowagi między tymi płynami miało gwarantować zdrowie fizyczne. Na podstawie zwiększonej obecności soków wyróżniono cztery typy temperamentu:

  1. Sangwinik – wesoły, otwarty, towarzyski, twórczy [żółty]
  2. Choleryk – wybuchowy, drażliwy, impulsywny, władczy, dominujący [czerwony]
  3. Flegmatyk – powolny, opiekuńczy, altruistyczny, zrównoważony [zielony]
  4. Melancholik – pesymista, spokojny, pracowity, marzyciel [niebieski]

Większość z nas jednak stanowi mieszaninę poszczególnych temperamentów. Wyróżniamy:

  • mieszaniny zgodne (choleryk + sangwinik; flegmatyk + melancholik)
  • mieszaniny uzupełniające (melancholik + choleryk; sangwinik + flegmatyk)
  • mieszaniny przeciwstawne (sangwinik + melancholik; choleryk + flegmatyk)

Jaki masz temperament Ty, a jaki członkowie Twojego zespołu? Jakie są Wasze mocne strony i obszary do rozwoju?

Zrób test z zespołem, aby lepiej poznać jego członków, oraz ich mocne i słabe strony:

Krok 1:
Wydrukuj i przygotuj test
Test można wykonać w PDF, albo na wydruku. Zajmuje ok. 15 minut.
Krok 2:
Omów z zespołem
Omów kto ma jaki temperament. Jakie macie mocne strony jako zespół? Czy brakuje Wam jakiegoś temperamentu, żeby zespół był różnorodny? Czy lepiej mieć zespół złożony z osób o temperamencie podobnym do Twojego, czy różnych?
Dlaczego?

Inne narzędzia z zakresu:
Temperament i osobowość

Samoświadomość lidera

Osobowość

Świadomość typu osobowości własnego i członków zespołu pomaga w efektywnym i spersonalizowanym zarządzaniu osobami, zadaniami, oraz rozwojem i mentoringiem współpracowników. Czy wyniki testu pokrywają się z Twoją oceną osobowości w zespole?

Czytaj więcej
Scroll to Top