Macierz Eisenhowera

Macierz Eisenhowera to sposób na uporządkowanie zadań według ich pilności i ważności, co ułatwia skuteczne ustalenie priorytetów pracy.

Narzędzie to dzieli zadania na cztery grupy: zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności; zadania, które można zaplanować na później; zadania, które można oddelegować i zadania, które można porzucić.

Jak stworzyć macierz Eisenhowera dla swoich zadań?

Krok 1:
Stwórz listę

Stworzenie listy zadań to pierwszy krok do wykonania pracy. Kiedy lista jest gotowa musimy rozróżnić zadania pilne od zadań ważnych.

 • Pilne zadania wymagają Twojej natychmiastowej uwagi. Należy je wykonać od razu, a ich niewykonanie w określonym terminie powoduje określone konsekwencje np. Ukończyć projekt z datą wykonania ustaloną na ostatnią chwilę/Naprawić uszkodzoną rurę w mieszkaniu
 • Ważne zadania mogą nie wymagać natychmiastowej uwagi, ale pomogą Ci osiągnąć długoterminowe cele np. Nawiązać kontakty biznesowe, aby zbudować bazę klientów/ Wykonać regularne prace domowe i konserwacyjne 
Krok 2:
Ćwiartka I: do zrobienia pilne i ważna zadania

Zadania, które są zarówno pilne, jak i ważne. Muszą być wykonane jak najszybciej, których nieterminowa realizacja przynosi konsekwencje oraz które wpływają na Twoje cele długoterminowe.
Są to zadania, które są Twoim priorytetem, a ich realizacja obarczona jest dużym stresem.
Przykładowe zadania w I Ćwiartce:

 • Napisać jutrzejszy post na bloga
 • Dokończyć pisanie propozycji projektu
 • Odpowiedzieć na e-maile klientów 
Krok 3:
Ćwiartka II:
do zaplanowania
zadanie nieważne, ale są pilne

Zadania, które są pilne, ale nie ważne. Muszą zostać wykonane jak najszybciej, ale nie wpływają na Twoje cele długoterminowe. Są to zadania, które prawdopodobnie nie wymagają konkretnie Twoich umiejętności lub zaangażowania. Możesz więc oddelegować je innym członkom zespołu. 

Krok 4:
Ćwiartka III:
do oddelegowania
zadania pilne, ale nieważne

Delegowanie zadań to jeden z najskuteczniejszych sposobów zarządzania obciążeniem pracą i zapewnienia zespołowi możliwości poszerzenia zestawu umiejętności.
Przykładowe zadania w III Ćwiartce:

 • Opublikować posty na blogu
 • Przepisać notatki ze spotkania
 • Odpowiedzieć na e-maile od osób niebędących klientami 
Krok 5:
Ćwiartka IV:
do porzucenia
zadanie ani pilne, ani ważne

Po przeanalizowaniu listy zadań i umieszczeniu zadań w pierwszych trzech ćwiartkach zauważysz, że pozostało kilka zadań. Są to zadania, które nie są ani pilne ani ważne. Te niepilne i nieważne zadania to rozpraszacze i pozornie istotne sprawy, które tylko utrudnią Ci osiągnięcie celów. Umieść je w tej ćwiartce.
Przykładowe zadania IV ćwiartka:

 • Czynności okołozadaniowe
 • Wziąć udział w spotkaniu statusowym
 • Udostępnić zatwierdzenia statusu 
Krok 6:
Wskazówki, które pomogą ustalić ci priorytety zadań
 1. Przypisz kolory do swoich zadań.
  Pomoże to wyróżnić te o najwyższym priorytecie. Przeanalizuj swoją listę zadań i spróbuj użyć czterech kolorów dla różnych poziomów priorytetu w następujący sposób:
  Zielony = najwyższy priorytet (I Ćwiartka)
  Żółty = drugi najwyższy priorytet (II Ćwiartka)
  Niebieski = trzeci najwyższy priorytet (III Ćwiartka)
  Czerwony = zadanie niepriorytetowe (IV Ćwiartka)
 2. Ogranicz liczbę zadań do 10 na ćwiartkę
  Nawet jeśli masz dużo zadań na swojej liście, spróbuj ograniczyć je do 10 na ćwiartkę. Dzięki temu Twoja macierz Eisenhowera nie stanie się przytłaczająca.
 3. Stwórz osobne listy dla zadań osobistych i tych związanych z pracą
  Różne rodzaje zadań będą wymagać różnych ram czasowych, zasobów i metod oraz prawdopodobnie różnych procesów myślowych. Aby skutecznie zarządzać osobistymi i zawodowymi celami, musisz je od siebie oddzielić.
 4. Eliminuj, a następnie przydzielaj priorytety
  Zacznij od wyeliminowania niepotrzebnych zadań, aby skutecznie ustalić swoje priorytety. Dzięki tej strategii zajmiesz się czwartą ćwiartką, zanim przejdziesz do ćwiartki pierwszej, drugiej i trzeciej.

Inne narzędzia z zakresu:
Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie czasem

Test z zarządzania czasem

Zrób krótki test, aby móc później dokonać refleksji na temat swoich umiejętności zarządzania czasem i ewentualnie je usprawnić. Ile czasu zajmuje Ci zwlekanie z wykonywaniem zadań?

Czytaj więcej
Scroll to Top