Analiza 5 WHYs

5W, czy 5WHYs to technika analizy złożonych problemów, której celem jest dojście do tzw. “root cause”, czyli głównej przyczyny. Technika może być używana do analizy praktycznie wszystkiego, ale w kontekście projektu najbardziej się sprawdza przy retrospektywach, czy post- mortem.

Podejście to polega na wyjściu od skutków i drążenie tematu pytaniami “dlaczego” co najmniej 5 razy (np.: Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego spowodowało takie skutki?) aż dojdziemy do głównej przyczyny. Na spotkanie 5WHYs warto zaprosić różnych członków zespołu i prowadzić je w formie brainstormingu. Warto rozpisywać odpowiedzi na pytania (i kolejne problemy, które mogą być powiązane) np. w formie karteczek post-it na boardzie.

Tę technikę opracował Taiichi Ohno w Toyota Motor Corporation.

Jak skorzystać z podejścia 5W w analizie problemu?

Krok 1:
Wyjdź od problemu
Problem to np.: Iteracje aplikacji, które tworzymy, nie spełniają wymagań klienta na koniec sprintu.
Krok 2:
Zadawaj pytanie "Dlaczego"

Przykładowe flow: 

  1. Dlaczego iteracje aplikacji, które tworzymy, nie spełniają wymagań klienta na koniec sprintu? → ponieważ klient nie dostarcza wystarczająco dobrych wymagań funkcjonalnych
  2. Dlaczego klient nie dostarcza wystarczająco dobrych wymagań funkcjonalnych? → ponieważ Product Owner ich nie przygotowuje wystarczająco dobrze
  3. Dlaczego Product Owner u klienta nie przygotowuje wystarczająco dobrze wymagań funkcjonalnych? → ponieważ nie umie zbierać wymagań, pisać user stories i dostarczać potrzebnych nam źródeł i narzędzi, np.: grafik
  4. Dlaczego PO nie umie zbierać wymagań? → ponieważ sam nie wie co jest do zrobienia
  5. Dlaczego PO sam nie wie co jest do zrobienia? → ponieważ w jego organizacji brak osoby decyzyjnej i mającej wizję produktu
Krok 3:
Dojdź do przyczyny
Przykładowa przyczyna: W organizacji Product Ownera brak osoby decyzyjnej i mającej wizję produktu.
Krok 4:
Zastanówcie się jak można tę przyczynę zaadresować

Jak możemy ten problem zaadresować? 

  • przygotować klientowi warsztaty, na których wypracujemy wizję końcową produktu
  • przejąć dostarczanie potrzebnych materiałów np. grafik
  • zaangażować w projekt proxy-PO po naszej stronie, aby osoba ta pomogła PO u klienta definiować wymagania, zbierać materiały, pisać user stories, itp.
  • zorganizować spotkanie z przełożonym PO, opisać problem i poszukać wspólnie rozwiązania
  • podejmować decyzje za PO i przedstawiać rozwiązanie do akceptacji
Krok 5:
Wyznaczcie osobę/y odpowiedzialne za kolejne akcje
Koniecznie przypiszcie do kolejnych kroków i akcji osobę odpowiedzialną i po kolejnych iteracjach, sprawdzajcie, czy problem został rozwiązany.

Inne narzędzia z zakresu:
Analiza projektu

Spotkanie Project
post-mortem

“Post-mortem” to analiza projektu po jego “śmierci”: czyli przede wszystkim w projektach i inicjatywach, które zakończyły się porażką. Czy wiesz co poszło nie tak w Twoim ostatnim projekcie i dlaczego?

Czytaj więcej
Scroll to Top