Zarządzanie projektem

Nie każda liderka i nie każdy lider w zakresie swoich obowiązków ma zarządzanie projektem. Jest to jednak na tyle popularna część naszych obowiązków, że warto pochylić się nad aspektami tego zagadanienia. W zarządzanie projektem wchodzi wiele czynników, ale te, które wydają się być sporym wyzwaniem – planowanie, zarządzanie zadaniami, czy
sam wybór metodyki prowadzenia projektu – można w miarę szybko opanować. Jeśli ciekawi Cię zarządzanie zmianą, czy facylitacja spotkań, znajdziesz omówienie tych zagadnień i ćwiczenia w innych zakładkach Toolbox.

Ta część Toolbox zawiera narzędzia, które pomogą Ci poprowadzić niektóre z części projektu: od briefu na początek, aż po “post-mortem” po zakończeniu projektu.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta część Toolbox opisuje trzy metodyki zwinnego zarządzania: Agile, Scrum i Kanban, ich cechy, artefakty i ważne elementy.
Ta część Toolbox opisuje trzy najbardziej sprawdzone narzędzia do zarządzania zadaniami zespołu i własnymi: Jira, Asana, Trello.
Ta część Toolbox opisuje trzy narzędzia wykorzystywane w planowaniu i dostarczaniu projektu zgodnie z planem: Brief, Wykres Gantta, Definition of done i Def. of ready
Ta część Toolbox opisuje dwa narzędzia wykorzystywane do analizy projektów, pomysłów, wyzwań, czy inicjatyw: Analizę 5 WHYs, oraz spotkanie “post-mortem”
Scroll to Top