Trello

Trello jest narzędziem, które pozwoli Ci na zarządzanie projektem, monitorowanie zadań i postępów w pracy. W tym programie akcent postawiony jest na wizualne przedstawianie i porządkowanie informacji na tablicach, które są jego głównym elementem. Trello jest jednym z najprostszych narzędzi do tworzenia backlogów i boardów pomagających w śledzeniu zadań. Bardzo dobrze się na nim tworzy materiały na spotkania typu retrospektywa.

1: Tablice
Tablica to przestrzeń robocza dla Twojego zespołu. Na niej umieścisz wszystkie zadania i pomysły. Na tablicy na bieżąco możesz monitorować postęp prac, przypisywać swoich współpracowników do konkretnych zadań, dołączać pliki czy zostawiać wiadomości.
2. Listy
Listy to kolejne etapy Twojego projektu. Możesz nadać im dowolne, związane z tematyką projektu etykiety, bądź klasyczne “do zrobienia”, “w trakcie” oraz “gotowe”.
3. Karty
W kartach umieszczasz poszczególne zadania do wykonania. Do każdego zadania możesz dodać jego opis, osoby odpowiedzialne, termin wykonania czy załączniki.

Inne narzędzia z zakresu:
Narzędzia do zarządzania zadaniami

Jira

Jira jest oprogramowaniem do zarządzania rozbudowanymi projektami. Jej plusem jest duża przejrzystość i możliwość skonfigurowania pod własne potrzeby. Czy korzystasz ze wszystkich funkcji Jiry?

Czytaj więcej

Asana

Asana to prosty program, w którym możesz zarządzać projektami i pracą swojego zespołu . Oferuje zarówno boardy, jak i backlogi, oraz inne formy wizualizacji zadań. Czy wolisz pracować w Asanie, czy Jirze?

Czytaj więcej
Scroll to Top