Twoje decyzje się liczą

Każde decyzja menedżera wpływa na wynik finansowy

Czy zetknąłeś się już z tezą, że każda decyzja pracownika, menedżera czy właściciela firmy wpływa na jej wyniki i sytuację rynkową? Prowadzi to do zmiany optyki w zarządzaniu finansami. Podejście, w myśl którego głównym aktorem jest tutaj dyrektor finansowy, odchodzi do lamusa.

Spis treści

W nowoczesnej firmie każdy staje się menedżerem finansowym w obszarze, którym zarządza i za który ponosi odpowiedzialność. Owszem, CFO nadal wyznacza kierunki i tworzy ramy polityki finansowej. Jednak to działania menedżerów, zwłaszcza linowych (w tym młodych!), mają największe znaczenie dla osiągania celów i wpływają na wzrost bądź spadek wartości firmy.
Twoje decyzje się liczą
W pewnej firmie dyrektor finansowy tworzy zasady polityki kredytowej i nadzoruje zgodność jej efektów z celami organizacji. Zakłada ona realizację sprzedaży zależnie od oceny sytuacji kontrahenta, podpisania umowy, ustanowienia zabezpieczeń kontraktowych, ustalenia terminów płatności i wreszcie stosowania polityki rabatowej. Koniec końców to jednak menedżer sprzedaży, w ramach tych zasad, procedur i polityk w praktyce realizuje politykę kredytową firmy.

To on uczestniczy w ocenie sytuacji firmy, która składa wniosek o limit kredytowy, i on rekomenduje jego przyjęcie lub odrzucenie.

Menedżer linowy z kolei negocjuje warunki i terminy płatności w ramach obowiązujących zasad oraz realizuje politykę rabatową. Monitoruje spływ należności od klienta, tym samym ponosząc za niego odpowiedzialność. Co prawda należałoby tu wziąć pod uwagę istotny dla wielu menedżerów dylemat „godzenia” interesu firmy z interesem klienta, nie będzie on jednak tym razem przedmiotem naszego zainteresowania.

Menedżerowie liniowi mają ogromny wpływ na finanse

Z analizy powyższej sytuacji wynika dość jednoznacznie, że menedżerowie liniowi mają ogromny, choć często nieuświadomiony wpływ na finanse firmy. Przedstawiciele grupy, do której zwykle zaliczają się młodzi menedżerowie, nie są już tylko trybami maszyny, którą steruje zarząd czy CFO firmy. Stają się obecnie aktywnymi graczami mającymi realny wpływ na jej kondycję.

Bardzo ważny z punktu widzenia zapewnienia fundamentów rozwoju organizacji jest zatem rozwój kompetencji menedżerów liniowych w zakresie rozumienia finansów. Powinni oni być świadomi związku między swoimi decyzjami a sytuacją firmy i jej postrzeganiem przez rynek.

Menedżerowie liniowi mają ogromny wpływ na finanse – blog Leadersisland
Menedżerowie liniowi mają ogromny wpływ na finanse – blog Leadersisland

Finanse to nieodłączny, a zarazem pasjonujący element otaczającej nas rzeczywistości i dlatego tak ważna jest znajomość rządzących nimi reguł. Życzę Ci, abyś w swojej firmie miał szanse rozumieć i akceptować politykę finansową, a także współuczestniczyć w jej tworzeniu. Jeśli Ty i Twoi koledzy zyskacie dodatkowo wsparcie działu finansowego i będziecie motywowani do rozwoju w tym obszarze, to znak, że pracujecie na rzecz organizacji silnej i spójnej wewnętrznie, która może być doskonałym miejscem do rozwoju. W kolejnych felietonach będę dowodził postawionej na samym początku tezy, a zarazem przybliżał naturę nowoczesnego zarządzania finansami, szczególnie z punktu widzenia pracy menedżera linowego.

autor: Dariusz Pierzak

Sprawdź inne wartościowe treści

Podcast “Z Warsztatu Lidera”

Korzystaj z dobrych praktyk doświadczonych liderów.
The Light Book

The Light Book

Poznaj historie wybitnych liderów z całego świata.

Video

Bądź na bieżąco z tym,
co dzieje się w Li.

Fuel your
leadership journey

Wybierz interesujący Cię obszar i wyrusz z nami w podróż, której
celem jest świadomy i mądry rozwój.
Scroll to Top