Rozwijaj swoje zespoły przez mentoring wewnętrzny

Internal Mentoring Program

Rozwój pracowników przez wewnętrzny mentoring prowadzony przez liderów organizacji. Wsparcie kadry menedżerskiej w zdobyciu kompetencji pozwalających na efektywne prowadzenie sesji rozwojowych u członków swoich zespołów.
Change Management szkolenia
Leaders Island zmiany w biznesie

Mentoring w organizacjach

Najstarszą, a zarazem najefektywniejszą formą przekazywania wiedzy i doświadczenia jest relacja mistrz-uczeń, czy w bardziej nowoczesnej terminologii: mentoring.

Mentoring biznesowy to relacja, w której jedna strona jest dla drugiej przewodnikiem na drodze rozwoju. Wciąż pozostaje ona jednak obustronna – zarówno mentor, jak i uczeń (mentee) mają w niej swoje obowiązki. Rolą ucznia jest wyznaczenie celu, do którego dąży i aktywna praca nad jego osiągnięciem, rolą mentora – kierowanie tym procesem, inspirowanie oraz dzielenie się własnym doświadczeniem.

Mentor, aby mógł dobrze wypełniać swoją rolę, musi być autorytetem w dziedzinie, której naucza. Jest lub już był w miejscu, do którego uczeń dąży i wie, jak tam dotrzeć. Mentee zaś nie może być tylko pasywnym odbiorcą wiedzy – to on musi wykonywać ćwiczenia oraz podążać za przekazywanymi mu przez mentora inspiracjami, innymi słowy: on też wnosi do relacji swoje zasoby, chociaż ich głównym źródłem w procesie jest oczywiście mentor.

Ścieżka rozwoju Internal Mentoring Program to proces, podczas którego dostarczamy uczestnikom kompetencji potrzebnych do efektywnego prowadzenia mentoringu we własnych organizacjach. 

Z jakich elementów składa się Internal Mentoring Program?

Struktura mentoringu często różni się w poszczególnych organizacjach, dlatego projektowanie procesu rozpoczynamy od spotkania, którego celem jest ustalanie potrzeb i celów projektu. Następnie planujemy zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju, dbając przy tym o zróżnicowaną formę dopasowaną do omawianych tematów. Internal Mentoring Program składa się z warsztatów, szkoleń, webinarów, sesji indywidualnych oraz retrospektyw. Proponowane obszary zwiększają kompetencje relacyjne, komunikacyjne i społeczne uczestników, dzięki czemu są oni lepiej przygotowani do pełnienia roli mentora. 

Skuteczne zarządzanie zmianą
Leaders Island zmiany w biznesie

Internal Mentoring Program - przykładowa ścieżka rozwoju

  • Kick Off – rozpoczęcie programu, podkreślenie istoty roli mentora, wprowadzenie do metodyki GROW
  • Warsztat: Komunikacja To Twoja Praca
  • Warsztat: Inteligencja emocjonalna
  • Warsztat: Motywacja Miliard.0
  • Warsztat: Osiąganie porozumienia w organizacji
  • Indywidualne sesje mentoringowe
  • Superwizje

Wykorzystaj potencjał mentoringu i zaprojektuj ścieżkę Internal Mentoring Program już dziś!

Chętnie poznamy Twoje potrzeby i zaproponujemy skuteczne rozwiązanie.

Co mówią liderzy

Leaders Island - Home
Leaders Island - Home

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas przez formularz lub bezpośrednio na adres: biuro@leadersisland.com
Możesz również zadzwonić na numer: tel: +48 669 530 113

Scroll to Top