Układ okresowy

Ćwiczenie jest dobre na poznanie osób, z którymi masz spotkanie lub warsztaty. Wyświetl uczestnikom obrazek z układem okresowym pierwiastków. Zasady ćwiczenia: każda osoba podaje swoje imię, jakim jest pierwiastkiem i dlaczego. Dodatkowo mozesz zadawać więcej pytań, żeby poznać lepiej powód wyboru pierwiastka, hobby osoby, czy jej stanowisko w firmie.

Zapisuj informacje na flipcharcie, w notatce, lub na boardzie. Przydadzą Ci się później do zapamiętania kto jest kim i do np. rozmów w trakcie przerw.

Jak przeprowadzić to ćwiczenie?

Krok 1:
Przedstaw zasady
Przedstaw reguły ćwiczenia i pokaż tablicę pierwiastków. Daj 5 min na zastanowienie się.
Krok 2:
Pierwsza osoba mówi
Pierwsza osoba (alfabetycznie, albo przypadkowo, albo mianowana) podaje swoje imię, pierwiastek, uzasadnienie wyboru pierwiastka.
Krok 3:
Zadawaj dodatkowe pytania
Dopytuj w trakcie. Zapisuj informacje w miejscu widocznym dla wszystkich.

Inne narzędzia z zakresu:
Energizery

Facylitacja spotkań

Wyzwanie GIF

Interaktywne i wywołujące śmiech ćwiczenie wprowadzające. Polega na odpowiedzi przez osoby na spotkaniu na pytanie: “Jaką masz rolę w zespole?” poprzez wybranie GIFa. Jak je przeprowadzić?

Czytaj więcej
Facylitacja spotkań

Jedno słowo

Ćwiczenie polega na “otwarciu” osób na spotkaniu korzystając z techniki podania jednego słowa. Wywołuje dużo interakcji i pobudza wyobraźnię. Jak przeprowadzić to ćwiczenie?

Czytaj więcej
Scroll to Top