Event storming

Podejście Event Storming pomaga prowadzić warsztaty w sposób, który pozwoli na zdefiniowanie i zwizualizowanie złożonych procesów biznesowych. Jest to bardzo potrzebne i użyteczne podejście z którego korzystają szczególnie zespoły UX Desinerów i Business Analityków pracujących nad wytwarzaniem oprogramowania np. aplikacji mobilnych.

ES opiera się na prostym, ale bardzo skutecznym pomyśle: wykorzystaniu karteczek post-it, markerów i tablic do rozpisania i zaprezentowania elementów systemu.

W ten sposób uczestnicy mogą:

  • zobaczyć i zrozumieć cały system holistycznie
  • rozpisać interakcje między funkcjami np. oprogramowaniem frontowym i backendowym, elementami fizycznymi np. serwerami
  • odkryć obszary problematyczne, wąskie gardła, czy miejsca w procesie, czy systemie, które wymagają poprawy

Warsztaty ES zazwyczaj prowadzą specjaliści projektujący z klientami wstępny zarys oprogramowania, które trzeba wytworzyć. Potrafią one trwać kilka dni, ale nawet w 4 godziny można sporo wypracować.

W warsztatach ES powinni uczestniczyć różni specjaliści tzn. zespół wielodyscyplinarny: designerzy, testerzy, programiści, project manager i klient.

Po sesji udostępnij materiały osobom uczestniczącym, a przede wszystkim interesariuszom, którzy będą później z nich korzystać przy dalszych pracach. 

Jak to zrobić?

Przed spotkaniem:

Krok 1:
Zbierz zróżnicowany zespół na warsztaty
Zgromadź wewnątrz i na zewnątrz organizacji zespół wielodyscyplinarny: ekspertów dziedzinowych np.: programistów, czy product ownera i designerów. Ważne, aby w zespole (przynajmniej w fazie początkowej ideacji) znajdowały się wszystkie osoby posiadające kluczową wiedzę o projekcie, systemie, procesie który macie zamodelować.
Krok 2:
Zdefiniuj zakres i cel warsztatów (temat ES)
Określ i zakomunikuj cel i zakres (jednej bądź więcej) sesji Event Stormingu. Jaki produkt, proces, system, funkcję chcecie zdefiniować i zamodelować? Jaki jest cel spotkania? Pamiętaj poinformować uczestników np. mailem, lub w agendzie spotkania o celach, zakresie i czasie spotkania.
Krok 3:
Przygotuj przestrzeń i materiałów
Stwórz przestrzeń (board) w formie wirtualnej np. na Miro, lub fizycznej np. w sali konferencyjnej dla sesji ES.
Potrzebujesz tablicy, lub ściany. Do tego: markery, pisaki, dużo karteczek post-i (w różnych kolorach). Kolory post-itów będą reprezentować kolejne poziomy systemu/procesu/itd.m więc potrzebujesz ich minimum  3.
Krok 4:
Poinformuj uczestników o spotkaniu
Min. tydzień wcześniej daj wszystkim znać o spotkaniu, celach, rolach, udostępnij materiały.

W trakcie i po spotkaniu:

Krok 1:
Zidentyfikuj kluczowe punkty
Najpierw zidentyfikuj z uczestnikami (można to też już przygotować przed spotkaniem) kluczowe elementy procesu/produktu/itd. Umieśćcie je w formie karteczek w jednym kolorze na tablicy.
Krok 2:
Zidentyfikuj relacje
Zidentyfikuj relacje pomiędzy kluczowymi punktami i zmapuj te połączenia liniami, strzałkami lub w inny sposób, żeby pokazać relacje i przepływ informacji, czy akcji.
Krok 3:
Zapisuj Wnioski
Ważne, aby w trakcie spotkania zapisywać wnioski, tematy odłożone na później, pytania, czy ulepszenia, które będzie można wprowadzić.
Krok 4:
Udokumentuj sesję i udostępnij materiały interesariuszom
Udokumentuj wyniki, wnioski, czy nawet screenshoty, czy linki do konkretnych tablic. Ta dokumentacja będzie potrzeban jako punkt odniesienia do kolejnych etapów pracy nad projektem.

Inne narzędzia z zakresu:
Prowadzenie spotkań

Facylitacja spotkań

IDOARRT Meeting Design

Podejście IDOARRT pozwala osobie prowadzącej spotkanie uporządkować jego przebieg według wzoru, aby było bardziej efektywne i konkretne. Kiedy ostatnio była/eś na dobrze poprowadzonym spotkaniu?

Czytaj więcej
Scroll to Top