IDOARRT Meeting Design

Podejście IDOARRT pozwala osobie prowadzącej spotkanie uporządkować jego przebieg według wzoru:

  1. Intencja i cel spotkania – Po co chcesz się z nimi spotkać? [I – intentions]
  2. Oczekiwane efekty – Co chcesz wypracować, osiągnąć, zrobić na spotkaniu? [DO – desired outcomes]
  3. Agenda spotkania – Jak będzie wyglądać spotkanie krok po kroku? Jakie kluczowe tematy poruszycie? [A – agenda]
  4. Uczestnicy spotkania i ich role – Kto będzie brał udział w spotkaniu, dlaczego i w jakiej roli? [R – roles]
  5. Wartości i zasady spotkania – Jak będziemy współpracować na spotkaniu? Co sprawi, że będzie nam się współpracować lepiej? [R – rules]
  6. Czas – Ile spotkanie będzie trwać? Kiedy są zaplanowane przerwy? [T – times]
Są to aspekty i pytania, które jako facylitator/ka powinnaś/eś ułożyć w swojej głowie, przedstawić uczestnikom i według nich poprowadzić spotkanie.
Nie musisz przy każdym spotkaniu opisywać każdego z sześciu punktów w zaproszeniu, lub mailu wprowadzającym. Pamiętaj jednak o każdym z nich, bo powinnaś/eś poruszyć na początku spotkania tematy celu i ról uczestników. Dzięki temu spotkanie będzie bardziej efektywne, a uczestnicy zaangażowani.
1. Intencja i cel tego spotkania
Odpowiedz na pytanie: po co chcesz się z nimi spotkać? [I – Intention]
2. Oczekiwane efekty
Co chcesz wypracować, osiągnąć, zrobić na spotkaniu? [DO – Desired Outcome]
3. Agenda spotkania
Jak będzie wyglądać spotkanie krok po kroku? Jakie kluczowe tematy poruszycie? [A – Agenda]
4. Uczestnicy spotkania i ich role
Kto będzie brał udział w spotkaniu, dlaczego i w jakiej roli? [R – Roles]
5. Wartości i zasady spotkania
Jak będziemy współpracować na spotkaniu? Co sprawi, że będzie nam się współpracować lepiej? [R – rules]
6. Czas
Ile spotkanie będzie trwać? Kiedy są zaplanowane przerwy? [T – Times]

Inne narzędzia z zakresu:
Prowadzenie spotkań

Facylitacja spotkań

Event storming

Podejście Event Storming pomaga prowadzić warsztaty w sposób, pozwalający na zdefiniowanie i zwizualizowanie złożonych procesów biznesowych.
Jak poprowadzić warsztaty w duchu ES?

Czytaj więcej
Scroll to Top