Komunikacja

Wśród kluczowych kompetencji liderki i lidera leży umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi. Dotyczy to zarówno Twojej relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak i z klientem.

Komunikacja, to każdy proces przekazywania i odbierania informacji między osobami, powodujący określone skutki. Często są to skutki niezamierzone, a trudności wynikają z wielu powodów, jak np.: dobór słownictwa, inne wartości, czy kultura pochodzenia.

W tej części Toolbox prezentujemy modele komunikacji i komunikatów tak, abyś lepiej zrozumiał/a w jaki sposób odbywa się komunikacja i jak ją modelować.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta część Toolbox opisuje modele komunikacji, które pozwolą Ci ją lepiej zrozumieć: SMCR, Model Shannona, Arystotelesa i NVC (Nonviolent Communication).
Ta część Toolbox opisuje dwa rodzaje komunikacji i komunikatów: Komunikat typu JA, oraz Komunikaty werbalne.
Scroll to Top