Modele komunikacji

“Skuteczna praca zespołowa zaczyna się i kończy na komunikacji” (Mike Krzyzewski), a klarowna, precyzyjna i otwarta komunikacja jest jednym z największych wyzwań lidera (i “człowieka”). Warto zatem wiedzieć, dlaczego nasza komunikacja wygląda, jak wygląda. Co ją wywołuje, jakie są elementy Twojej komunikacji, jak nawiązać porozumienie.
Na czym dokładniej polega komunikacja?

Narzędzia z zakresu:
Modele komunikacji

komunikacja

SMCR

Akronim SMCR to: source (źródło), message (wiadomość), channel (kanał), receiver (odbiorca) i to na tych aspektach komunikacji i interakcjach pomiędzy nimi skupia się cały model. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

Model Shannona-Weavera

Zgodnie z modelem, istnieje pięć najważniejszych elementów procesu komunikacji: nadawca, nadajnik, kanał, odbiornik, miejsce docelowe oraz dodatkowy wpływ szumu na proces komunikacji. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

NVC (Nonviolent Communication)

NVC definiuje cztery kroki w komunikacji: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby. Pomagają one w uświadomieniu sobie co i w jaki sposób chcemy przekazać, tak aby nawiązać porozumienie z drugą osobą. Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
komunikacja

Model Arystotelesa

To model liniowy, na który składa się pięć komponentów: mówca, mowa, okoliczności, publiczność oraz efekt. Jest to model zorientowany na mówcę.
Na czym dokładniej polega komunikacja w tym modelu?

Czytaj więcej
Scroll to Top