Zarządzanie zmianą

W dzisiejszych czasach nadmiaru informacji, zmieniających się warunków, kontekstów i prędkości życia, zarządzanie zmianą stało się jedną z kluczowych umiejętności zarówno menedżerki/a, jak i liderki/lidera. Powinniśmy przewidywać i planować skuteczne usprawnienia procesów w organizacji i zespołach. Celem zarządzania zmianą jest przejście od punktu A do punktu B kontrolując problemy i minimalizując jej negatywny wpływ przez np. zmianę stylu przywództwa, czy odpowiednią komunikację do zespołu i organizacji. Zmiany
są nieuniknione, ale muszą być skuteczne, aby mieć sens.

Ta część Toolbox zawiera narzędzia, wspierające wdrażanie zmiany: modele i matryce do oceny ryzyka, czy sieci odpowiedzialności interesariuszy.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta część Toolbox opisuje modele, które wspierają wprowadzanie zmiany: Model 8-etapowej, model ADKAR i DISCO.
Ta część Toolbox opisuje dwa narzędzia/matryce, które pomagają wdrożyć szerokopojętą zmianę: macierz odpowiedzialności RACI, oraz matryca ryzyka.
Scroll to Top