Matryce zarządzania zmianą

Kiedy mierzysz się ze zmianami (czyli prawdopodobnie codziennie), mnogość zadań, zaangażowanych osób, potrzeb i opinii może być mnóstwo, a im większy chaos, tym trudniej się w zmianie odnaleźć. Można jednak podejść do początku, trwania, lub końca zmiany metodycznie i ocenić ryzyko, role, czy odpowiedzialność. Jak mogą Ci pomóc matryce oceny ryzyka i odpowiedzialności?

Narzędzia z zakresu:
Matryce zarządzania zmianą

RACI

RACI to macierz odpowiedzialności, która w sposób jasny pokazuje, jaką rolę dla projektu pełnią konkretne osoby. Przyda Ci się szczególnie na początku i w trakcie trwania projektu. Kto jest odpowiedzialny w Twoim projekcie za konsultacje?

Czytaj więcej

Matryca ryzyka (Risk matrix)

Matryca ryzyka to skonsultowana z interesariuszami i przekazana zespołowi ocena, a następnie wizualizacja, różnych obszarów ryzyka w projekcie, czy inicjatywie. Które elementy Twojego projektu mają wysokie ryzyko?

Czytaj więcej
Scroll to Top