DISCO

Metodyka DISCO (lub “Four Levels of Engagement”) to podejście do sposobu myślenia o kryzysie opracowane przez Alana Seale, twórcę The Center of Transformational Presence. Pozwala ono zmienić podejście i postrzeganie sytuacji z “utknęłam w problemach”, na “zidentyfikuję potencjał i możliwości wynikające z tej sytuacji”. 4 poziomy DISCO to: Drama, Situation, Choice, Opportunity.

Jak wygląda analiza w podejściu DISCO? Jakie pytania powinna/eś sobie zadać?

1. Tragedia
(Drama - D)

Czyja to wina?

To pierwszy poziom zaangażowania w problem. Zadajemy sobie wtedy pytania jak: Czyja to wina? Kto zawalił? Zazwyczaj szukamy winy u innych i towarzyszy nam dużo intensywnych emocji, jak gniew, frustracja, czy szok. Zatrzymanie się na tym poziomie problemu, wyczerpuje nas emocjonalnie i nie prowadzi do nikąd. Spróbuj zatem przejść do kolejnego etapu.

2. Sytuacja
(Situation - S)

Jak to szybko naprawić?

Skup się na faktach w danej sytuacji i na tym, jak rozwiązać szybko problem, aby móc powrócić do normalnego stanu. Takie szybkie rozwiązanie pomoże nie utknąć w problemie, ale może też okazać się krótkotrwałe. Możliwe, że problem jest bardziej skomplikowany i powróci do nas w innym momencie. Dlatego warto przejść do kolejnego kroku radzenia sobie z sytuacją.

3. Wybór
(Choice - C)

Czego ode mnie wymaga sytuacja?

Jeśli dojdziesz w analizie problemu do trzeciego etapu, możesz zacząć pracować nad trwałą zmianą. Zapytaj samą/ego siebie: Jaka jest/była moja rola w wykreowaniu tej sytuacji? Jaką rolę chcę mieć w przyszłości? Jaką osobą powinnam/nienem być w przyszłości (aby lepiej sobie w takiej sytuacji poradzić)? Może powinnam/nienem być np.: osobą aktywnie słuchającą, albo podejmującą ryzyko, podważającą status quo, lub kimś bardziej racjonalnym?

4. Możliwości/Szanse
(Opportunity - O)

Co chcę zmienić? 

Czwarty, ostatni poziom podejścia do kryzysu i Twojego zaangażowania w niego, polega na przyjrzeniu się sytuacji z punktu widzenia wyzwania i szansy. Co mówi mi ta sytuacja? Możemy zauważyć, że to wyzwanie stawia przed nami szansę na coś nowego i lepszego w przyszłości. Zaprasza nas do odwołania się do intuicji, do zatrzymania się i wczucia w sytuację, zamiast polegać tylko na podejściu intelektualnym i chęci rozwiązania problemu.

Im większy kryzys i “tragedia”, tym większa szansa. Kiedy jesteśmy wewnątrz sytuacji, ciężko nam cofnąć się o krok i przyjrzeć się z zewnątrz co się dzieje. Podejście do wyzwania z punktu widzenia szansy pozwala trochę złapać dystans.

Zadaj sobie pytania: Jakiej/jakiego mnie wymaga ta możliwość? I później: Jakie będą moje kolejne kroki?.

Pamiętaj: w żadnym z tych etapów nie ma niczego złe. Sęk tkwi w tym, aby nie utknąć w pierwszych dwóch, bo są to etapy powierzchowne i nie prowadzące do długotrwałych rozwiązań.

Inne narzędzia z zakresu:
Modele zarządzania zmianą

ADKAR

Model ADKAR jest zorientowanym na cele modelem, dzięki któremu można wprowadzić zmianę na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji. Czy go znasz?

Czytaj więcej
Scroll to Top