Budowanie kultury firmy na silnych fundamentach wartości

Aneta Podyma

Home > Film > Budowanie kultury firmy na silnych fundamentach wartości

Podziel się tym nagraniem ze znajomymi

Koncentracja na zyskach firmy, stałe mierzenie się z wyzwaniami rynkowymi i podążanie za trendami może zachwiać równowagą organizacji. Warto zatem mieć punkt odniesienia w postaci misji firmy, o ile nie traktuje się jej jak pustego sloganu.
Aneta Podyma Prezes Zarządu Pramerica Życie wypowiada się na temat budowania kultury firmy w oparciu o wartości.

Aneta Podyma

Prezes zarządu Pramerica Życie TUiR SA. Posiada imponujące doświadczenie menedżerskie: karierę zaczynała w Merrill Lynch, uruchamiała polski oddział BlackRock, tworzyła AXA TFI i była szefem Genworth Financial w regionie. Studiowała we Wrocławiu i w Paryżu.
W pracy kładzie nacisk na oparte na wartościach etyczne relacje z klientami, oferowanie transparentnych produktów finansowych i najwyższą jakość obsługi. Dostrzega i docenia ludzi, wierzy w ich potencjał i pomaga im się rozwijać. To według niej klucz do biznesowego wzrostu i osobistych sukcesów otaczających ją osób.
Jest otwarta na potrzeby innych i zaangażowana społecznie. Przewodniczyła Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i jest współzałożycielem oraz członkiem Koalicji Prezesów Wolontariuszy. Jej wrażliwość społeczna oraz kompetencje przywódcze sprawiają, że jest zaliczana do najbardziej wpływowych kobiet biznesu.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X