Recovering from a major leadership failure

Home > Film > Recovering from a major leadership failure

Prezentacja Dawida Ostręgi wygłoszona na Mobiconf 2019, 3-4 października, Kraków.

Odzyskiwanie po poważnej porażce przywództwa

Wybiegi po pomyślnej realizacji projektu mogą i prowadzą do poważnych niepowodzeń w kolejnych projektach.
Prawdziwe studium przypadku niepowodzenia zarządzania oznacza duży sukces. Analiza procesu zdrowienia i rzetelna retrospektywa dokonanych zmian.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X