Recovering from a major leadership failure

Home > Film > Recovering from a major leadership failure

Prezentacja Dawida Ostręgi wygłoszona na Mobiconf 2019, 3-4 października, Kraków.

Zachłyśnięcie się sukcesem po pomyślnej realizacji projektu może i często prowadzi do klęski kolejnych przedsięwzięć. Dawid Ostręga dzieli się swoim doświadczeniem porażki poprzedzonej ogromnym sukcesem. Analiza procesu “dochodzenia do siebie” po niepowodzeniu oraz rzetelna retrospektywa wprowadzonych zmian.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X