Evolution of a team, and its management

Home > Film > Evolution of a team, and its management

Dawid Ostręga (Chief Executive Officer @ SKK S.A.)

Studium przypadku zmiany filozofii zarządzania zespołem w czasie. Drużyna futbolu amerykańskiego Kraków Kings, w ciągu ostatnich trzech sezonów, przeszła z mistrzostwa na drugie miejsce od dołu do tyłu do pretendenta do mistrzostw. Większość rzeczy pozostała spójna, a jedyną fundamentalną zmianą było podejście do zarządzania.
Jaki wpływ miały miękkie zmiany na wyniki zespołu i czego możemy się z tego nauczyć w zarządzaniu ludźmi w biznesie, a zwłaszcza IT?

IT MANAGER OF TOMORROW to konferencja, na której omawiamy i definiujemy rolę IT Managera. Rola, która nieustannie ewoluuje. W czasach, gdy technologia jest kluczowym elementem każdej organizacji, ta rola staje się jeszcze ważniejsza. Skoncentrujemy się na trendach w zarządzaniu IT, na kluczowych zdolnościach i cechach, które definiują udanego menedżera IT.

Dołącz do społeczności Leaders Island
i otrzymaj na starcie bezpłatnie poradnik
10 zasad skutecznego menedżera

X
X