Rekomendacja

Anna Brudek
UX Designer, Ocado Technology

Dużo praktycznych ćwiczeń z merytorycznym omówieniem i komentarzem prowadzącego. Warsztat pozwolił mi na zapoznanie się z różnymi scenariuszami spotkań z trudnymi sytuacjami. Wskazówki i różne praktyki pozwolą mi lepiej prowadzić spotkania biznesowe.

Scroll to Top