Savoir-vivre konfliktu

Refleksje z warsztatu mediatora

Spis treści

Czy masz świadomość jaką czynnością zaczynasz i kończysz każdy kolejny dzień Twojego życia? To sytuacja, w której jesteś zmuszony do dokonywania wyborów i wynikająca z niej konieczność podejmowania decyzji. Tą sytuacją, powtarzającą się wielokrotnie każdego dnia, jest konflikt. Może on dotyczyć zarówno potrzeb, zasobów, interesów, wartości czy też relacji. Warto zatem uświadomić sobie, jak istotny jest proces konfliktu w naszym życiu, jako nieodłączny element kształtowania samego siebie jak również relacji z innymi.

W cyklu felietonów, jako mediator – praktyk, podzielę się refleksjami odnośnie tego jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach sporów i jak ekologicznie rozwiązywać konflikty, czyniąc z nich skuteczne narzędzie zarządzania.

Wiedzieć jak …

Wyrażenie savoir-vivre w swoim najbliższym znaczeniu odnosi się do zbioru zasad określających katalog form poprawnego zachowania w sytuacjach towarzyskich. Większość z nas, kojarzy to określenie z regułami grzeczności obowiązującymi w danej grupie, które uwzględniając kontekst kulturowy, stają się sztuką życia w zgodzie z samym sobą oraz innymi.

Jeżeli zatem konflikt uznamy za nieodłączny element naszego życia, zarówno w wymiarze prywatnym jak i zawodowym, jakże ważne okazuje się poznanie i kierowanie się w codziennych sytuacjach dobrymi obyczajami i praktykami w tym zakresie.

Konflikt to proces poznawania siebie i innych …

Savoir-vivre konfliktu

Każda sytuacja społeczna jest wyjątkową okazją do uruchamiania swojego potencjału w zakresie umiejętności interpersonalnych. Spotkanie, rozmowa, wzajemne przekonywanie się, ścieranie się emocji staja się przestrzenią kształtowania własnej osobowości oraz kompetencji społecznych. Tym bardziej w sytuacji konfliktu, gdzie świat naszych interesów, wartości, potrzeb zderza się ze światem drugiego człowieka, proces wzajemnego wpływania na siebie staje się intensywniejszy. 

Pierwszą zasadą i dobra praktyką, obowiązującą w konflikcie jest zatem otwartość i gotowość do poznania siebie oraz partnera w danej relacji. Postępowanie wedle tej zasady daje nam lepszy ogląd sytuacji, umożliwia trafniejszą diagnozę sytuacji, a poprzez to trafniejsze przygotowanie strategii.

Konflikt to szansa …

Kolejnym bardzo istotnym elementem budowania własnej strategii radzenia sobie z konfliktami, jest przeformułowanie pojmowania sytuacji w której one występują. Wcześniej wspomniane uwarunkowania kulturowe, przyporządkowują konflikty, najczęściej niestety, do katalogu zagrożeń i obciążeń w relacjach społecznych. Taki też jest najczęstszy sposób ich postrzegania. Niewątpliwie bardziej funkcjonalne okazuje się odwrócenie tej tendencji i spojrzenie na konflikt jako na szansę i wartość dodaną każdej relacji społecznej.
Konflikt to szansa

Drugą zasadą i dobrą praktyką, jest zdefiniowanie konfliktu jako okazji i szansy na wypracowanie nowej jakości w naszej relacji. Zasada ta zachęca strony konfliktu do wspólnego określenia celu oraz do skupienia się na tym co je łączy a nie dzieli.

Konflikt to przestrzeń do rozmowy …

Konflikt jako zderzenia dwóch, mogących być bardzo odmiennymi od siebie, osobowości, potrzeb, interesów czy wartości, wielokrotnie powoduje oddalanie się od siebie uczestniczących w nim stron. Czy to intuicyjnie, odruchowo, czy też w sposób świadomy zwaśnione osoby przestają ze sobą rozmawiać, nie słuchają się jeśli któraś z nich próbuje podejmować dialog, przestają się komunikować. Tym samym wpadają w najczęstszą pułapkę w konflikcie czyli abstynencję komunikacyjną. Ponieważ konflikt jest procesem, w którym istota jest prezentowanie, negocjowanie i uzgadnianie wspólnych rozwiązań, komunikowanie się staje się koniecznym fundamentem do osiągnięcia porozumienia.

Trzecią zatem zasadą i dobra praktyką jest aktywna wymiana zdań, oparta o narzędzia skutecznej komunikacji i szacunek wobec drugiej osoby.

W kolejnych felietonach przedstawię dalsze zasady i dobre praktyki w sytuacjach konfliktowych, wyznaczając tym samym kierunki budowania skutecznych strategii rozwiązywania sporów. Zapraszam do refleksji nad trzema wskazanym powyżej zasadami, na ile są one obecne w praktyce każdego z nas i w jaki sposób wpływają na skuteczność naszego działania.

Błażej Pasiut

Sprawdź inne wartościowe treści

Podcast “Z Warsztatu Lidera”

Korzystaj z dobrych praktyk doświadczonych liderów.
The Light Book

The Light Book

Poznaj historie wybitnych liderów z całego świata.

Video

Bądź na bieżąco z tym,
co dzieje się w Li.

Fuel your
leadership journey

Wybierz interesujący Cię obszar i wyrusz z nami w podróż, której
celem jest świadomy i mądry rozwój.
Scroll to Top