Leadership Pipeline

Leadership Pipeline to koncepcja poziomów przywództwa opracowana przez Stevena Drottera w książce z 2011 roku pt.: “The Leadership Pipeline” pomagająca w dokonaniu przejścia pomiędzy kolejnymi etapami “zaawansowania” lidera. Mowa tu o sześciu (a tak naprawdę, siedmiu) poziomach:

  1. Lead Self – kiedy jesteś szeregowym członkiem zespołu
  2. Lead Others – kiedy zostajesz liderką/em zespołu
  3. Lead Leaders – gdy prowadzisz zespół liderów np. project managerów, czy team liderów technicznych
  4. Lead Functions – gdy prowadzisz obszar, dział, lub liderów cross-działowo w organizacji
  5. Lead Business Unit – kiedy zostajesz liderką/em całego business unitu, czy pionu
  6. Lead Group – kiedy przewodzisz grupie spółek
  7. Lead Enterprise – kiedy zarządzasz całą firmą, korporacją, lub holdingiem

Każdy przeskok pomiędzy poziomami wymaga od liderki/ra rewizji i zmiany 3 obszarów swojej pracy: zakresu zadań, alokacji czasu pracy i niezbędnych na stanowisku umiejętności.

Koncepcja LP pomaga projektować procesy rozwoju liderów w organizacji.

Krok 1:
Zidentyfikuj swój poziom
Zastanów się na jakim poziomie liderstwa według koncepcji LP jesteś.
Krok 2:
Zweryfikuj swoje zadania, alokację czasu i umiejętności
Odpowiedz na pytania:
  1. Zadania: Jakie są Twoje zadania w pracy na dzień dzisiejszy? Jakie powinny być jutro (jako lidera/ki) kiedy awansujesz?
  2. Czas: Jak i gdzie spędzasz czas dzisiaj? A jutro?
  3. Umiejętności: Jakie są twoje umiejętności dzisiaj? Jakie powinny być jutro (jako lidera/ki)?
Krok 3:
Zweryfikuj możliwości rozwoju w organizacji

Posiadając odpowiedzi na pytania powyżej, sprawdź jakie możliwości rozwoju liderstwa daje Ci Twoja organizacja. Sprawdź ze swoim liderem, lub działem HR jak możesz zwiększyć swoje umiejętności, czy dostępne są do wykonywania zadania z wyższego poziomu.
Zaplanujcie wspólnie Twój rozwój.

Inne narzędzia z zakresu:
Moja funkcja

Samoświadomość lidera

Leadership Septagon

Leadership Septagon to podejście, które pozwoli zrozumieć Ci, jakie role w interakcji ze swoimi współpracownikami pełnisz, jakie masz mocne strony, oraz obszary do rozwoju w danym obszarze. Jakie role pełnisz dla swojego zespołu? Czy nie skupiasz się za bardzo na którejś z nich?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne to metoda zarządzania, która zakłada dostosowanie stylu przywództwa do sytuacji i potrzeb zespołu. Pozwola zrozumieć w jakich sytuacjach dany styl zarządzania jest przydatny lub problematyczny. Jak zarządzasz w sytuacjach krytycznych lub gdy masz nowy zespół?

Czytaj więcej
Scroll to Top