Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne to metoda zarządzania, która zakłada dostosowanie stylu przywództwa do konkretnej sytuacji i potrzeb zespołu. To elastyczne podejście uwzględnia różnice między pracownikami oraz zmieniające się środowisko. Lider jest w stanie zmienić swoje zachowanie i podejście w zależności od warunków, w jakich pracuje jego zespół oraz od poziomu dojrzałości i umiejętności jego członków.

Przywództwo sytuacyjne pozwala wyjść poza ustalone schematy, bardzo często prowadzi do kreatywnych rozwiązań oraz ma duży wpływ na efektywność osiąganych rezultatów. Dzięki temu wzrasta wydajność przedsiębiorstwa.

Krok 1:
Analiza
Pierwszym krokiem jest określenie na jakim etapie rozwoju są Twoi pracownicy. Aby to określić musisz znać ich kompetencje, wiedzę i umiejętności. Jest to niezbędne do określenia, który styl przywództwa sprawdzi się najlepiej w Twoim zespole.
Krok 2:
Wybór stylu przywództwa

W tym etapie musisz wybrać styl przywództwa.
Pamiętaj jednak, że sytuacja może się zmienić, więc musisz być gotowy dostosować styl zarządzania do aktualnych potrzeb.

Styl autokratyczny:
Lider w tym stylu zarządzania musi dokładnie określić cele, wspierać pracownika, pomagać mu w zaplanowaniu i organizacji czynności. Styl ten stosowany jest najczęściej, gdy zespół jest nowy lub sytuacja wymaga szybkich decyzji. Lider musi nadzorować pracę i na bieżąco ją korygować.
Styl integrujący:
Lider nadal kieruje pracownikom, ale bardziej angażuje ich w proces podejmowania decyzji. Styl ten stosowany jest, gdy zespół ma pewne umiejętności, ale potrzebuje wsparcia. W tym stylu lider pomaga budować u pracownika wiarę we własne możliwości.
Styl partycypacyjny:
Lider i zespół wspólnie podejmują decyzje. Swoim zachowaniem lider powinien zachęcać pracownika do dyskusji, dzielić się własnym doświadczeniem, a przede wszystkim wspomagać samodzielne rozwiązywanie zadań. Styl stosowany, gdy zespół jest już dojrzały.
Styl delegujący:
Lider oddaje pracownikom dużą autonomię w podejmowaniu decyzji. Styl jest stosowany, gdy zespół jest już od dawna dojrzały i kompetentny. Pracownicy są w stanie samodzielnie wykonywać niemal wszystkie zadania. Lider zachęca do niezależności i zwiększa odpowiedzialność pracownika.
Krok 3:
Komunikacja
Warto wyjaśnić zespołowi, dlaczego wybrałeś dany styl przywództwa i czego od nich oczekujesz. Pomoże Ci to uniknąć nieporozumień.
Krok 4:
Monitorowanie
Należy monitorować i oceniać czy styl przywództwa, który wybrałeś działa właściwie i naprawiać ewentualne błędy, aby zespół rozwijał się i pracował efektywniej.

Inne narzędzia z zakresu:
Moja funkcja

Samoświadomość lidera

Leadership Pipeline

Leadership Pipeline to metodologia używana do oceny Twojej funkcji w organizacji i zespole. Służy też do rewizji i zmiany trzech obszarów Twojej pracy kiedy awansujesz i zmieniasz funkcję w firmie i zakres zadań. Co powinnaś/eś zmienić w swojej pracy zmieniając funkcję?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Leadership Septagon

Leadership Septagon to podejście, które pozwoli zrozumieć Ci, jakie role w interakcji ze swoimi współpracownikami pełnisz, jakie masz mocne strony, oraz obszary do rozwoju w danym obszarze. Jakie role pełnisz dla swojego zespołu? Czy nie skupiasz się za bardzo na którejś z nich?

Czytaj więcej
Scroll to Top