Leadership Septagon

Leadership Septagon to koncepcja siedmiu ról (z których każda ma własny zakres obowiązków), które w różnym zakresie i w zależności od sytuacji i kontekstu przyjmuje lider. Każda rola wymaga bycia lub nie, tzw. SME – subject matter expert – osoby posiadającej wiedzę ekspercką w danym obszarze.

  1. Manager – tworzy procesy, pilnuje harmonogramu, zakresu projektu, budżetu, ról i odpowiedzialności członków zespołu. Daje feedback, jest odpowiedzialny/a za wyznaczanie celów i pilnuje drogi do ich osiągnięcia [może być SME]
  2. Trainer – szkoli, tworzy plany szkoleniowe, ocenia rozwój [jest SME]
  3. Consultant – dzieli się wiedzą, doradza, analizuje i projektuje zmiany, posiada najświeższą wiedzę ze swojego obszaru [jest SME]
  4. Sponsor – jest opiekunką/em procesu, lub rozwoju danej osoby w organizacji, wspiera, pomaga zdobyć kontakty i finansowanie przedsięwzięcia [nie jest SME]
  5. Mentor – dzieli się wiedzą, wspiera w rozwoju, wskazuje drogę, rekomenduje akcje, kroki; wspiera “mentee” pracując na bazie swojej wiedzy i doświadczenia [jest SME]
  6. Coach – wspiera w rozwoju poprzez zadawanie odpowiednich pytań; wspiera “coachee” pracując na bazie wiedzy i doświadczeń tej osoby [nie jest SME]
  7. Leader – wskazuje drogę, inspiruje, buduje wizję, wspiera w rozwoju, usuwa przeszkody [nie jest SME]
Krok 1:
Zweryfikuj swoją rolę
Jaką rolę pełnisz? Jesteś liderką/em, a może managerką/em? Czy w swojej pracy pełnisz rolę konsultanta, albo coacha?
Krok 2:
Oceń swoje mocne obszary i obszary do rozwoju
Zastanów się jakie posiadasz mocne strony i co jeszcze możesz rozwinąć w każdym obszarze/roli. Przygotuj tabelkę i korzystając z niej, oceń swoje kompetencje.
Krok 3:
Wyznacz cele rozwojowe
Wyznacz cele rozwojowe dla każdego z obszarów, w których rozwój Cię interesuje.

Inne narzędzia z zakresu:
Moja funkcja

Samoświadomość lidera

Leadership Pipeline

Leadership Pipeline to metodologia używana do oceny Twojej funkcji w organizacji i zespole. Służy też do rewizji i zmiany trzech obszarów Twojej pracy kiedy awansujesz i zmieniasz funkcję w firmie i zakres zadań. Co powinnaś/eś zmienić w swojej pracy zmieniając funkcję?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne to metoda zarządzania, która zakłada dostosowanie stylu przywództwa do sytuacji i potrzeb zespołu. Pozwola zrozumieć w jakich sytuacjach dany styl zarządzania jest przydatny lub problematyczny. Jak zarządzasz w sytuacjach krytycznych lub gdy masz nowy zespół?

Czytaj więcej
Scroll to Top