6 poziomów delegowania Shermana (teoria)

Umiejętność delegowania zadań jest ważnym zasobem każdego lidera. Rozdzielenie zadań na jedną lub kilku osób usprawnia proces i daje managerowi przestrzeń, którą może wykorzystać do pomocy swoim współpracownikom, czy ich rozwoju, lub pracy koncepcyjno-strategicznej.

Równie ważne w pracy lidera jest delegowanie “w górę”, czyli zasięganie pomocy ekspertów i przekazywanie im konkretnych zadań oraz czerpanie z ich cennej wiedzy.

Wprowadzona przez Harveya Shermana koncepcja 6 poziomów delegowania jest swego rodzaju wzorem dla liderów. Zakłada ona stopniowy wzrost zaufania względem pracownika, a co za tym idzie, stawianie na coraz większą jego samodzielność.

Poniżej znajdziesz opis poziomów Shermana, a praktyczne ćwiczenie zespołowe, które pozwoli poćwiczyć delegowanie znajduje się pod tematem “Zadanie konstrukcyjne”. 

Poziom 1:
Zebranie i przekazanie informacji
Delegowanie na tym poziomie wymaga od pracownika zebrania i selekcji informacji, dokonania obserwacji i przekazania ich managerowi. W ten sposób pracownik dostarcza potrzebnych zasobów osobie decyzyjnej, mając w ostatecznej decyzji swój pośredni wkład.
Poziom 2:
Zebranie i przekazanie informacji oraz przekazanie sugestii
Na tym poziomie oprócz zebrania i selekcji informacji, a także dokonania obserwacji, pracownik przygotowuje plan działania, wskazuje potencjalne za i przeciw i przedstawia to managerowi, który decyduje, która opcja zostanie zrealizowana.
Poziom 3:
Zebranie informacji, opracowanie planu działania, pozyskanie akceptacji
Poziom trzeci opiera się na zbadaniu przez pracownika problemu i wygenerowaniu planu działania, który w sytuacji zaakceptowania przez lidera i wyrażenia zgody zostaje wdrażany.
Na tym poziomie istotne jest wzajemne zaufanie.
Poziom 4:
Zebranie informacji, przygotowanie całościowej propozycji działania i jego realizacja pod nadzorem
Na tym poziomie dużą rolę zaczyna odgrywać samodzielność pracownika, który bierze za powierzone zadanie odpowiedzialność. Dużą rolę na tym etapie odgrywać może doświadczenie pracownika i jego dotychczas zdobyte zasoby.
Poziom 5:
Zebranie informacji, przygotowanie i realizacja planu działania oraz raportowanie
Piąty poziom charakteryzuje się tym, że pracownik ma dużą dowolność w działaniu, która wynika z zaufania, jakim darzy go manager/lider. Zadanie, które ma do wykonania realizuje sam, powiadamiając jedynie managera o tym, co zostało już zrobione.
Poziom 6:
Zebranie informacji, przygotowanie i realizacja planu działania
Ostatni poziom możemy usytuować pomiędzy delegowaniem, a dzieleniem się odpowiedzialnością za konkretne zadania. W tej sytuacji lider nie weryfikuje postępu prac, bowiem każdy z pracowników działa na równi i każdy może być dla siebie w takiej samej mierze wsparciem.

Inne narzędzia z zakresu:
Delegowanie

Zarządzanie czasem

Zadanie konstrukcyjne

To ćwiczenie to zabawny (a czasem frustrujący) sposób na przećwiczenie koncepcji delegowania i poznania wyzwań, jakie stoją przed liderką/em i współpracownikami. Pointegrujcie się i poćwiczcie!

Czytaj więcej
Zarządzanie czasem

Matryca delegowania – umiejętności

Aby delegowanie zadań było efektywne, musi być dokonywane umiejętnie. Skorzystanie z ćwiczenia z matrycą pomoże Ci dokonać oceny pracy i motywacji współpracownika. Czy masz w zespole kogoś z niską motywacją i małymi umiejętnościami?

Czytaj więcej
Scroll to Top