Zadanie konstrukcyjne

Bazując na teorii 6 Poziomów delegowania Shermana, możesz z zespołem przeprowadzić ćwiczenie konstrukcyjne. Potrzebne Ci będą do tego zabawki, lub zestaw albo gra przeznaczone do budowania np. klocki Lego, Duplo, Jenga.

Managerowie odpowiadają za wykonanie zadania korzystając z wylosowanego poziomu delegowania. Mają tak kierować procesem, żeby zadanie było wykonane tzn. z wieży Jenga trzeba ściągnąć jak najwięcej klocków.

Krok 1:
Przygotuj instrukcje dla uczestników i wieże z klocków

Będziesz mieć 2 grupy, a każda swoje zadanie i zestaw Jengi. Zbuduj tyle wież, ile masz par. Przygotuj i wydrukuj opisy zadania dla uczestników.

Instrukcja dla managera:

„Twoim celem jest, aby Wasza para wyciągnęła z wieży jak najwięcej klocków, tak, aby się ona nie przewróciła.

Do dyspozycji masz swojego członka zespołu. Pracujesz z nim na ………….. (np. 6) stopniu delegowania zadań: ……. (tutaj wstaw opis odpowiedniego poziomu).

Ustalasz z pracownikiem sposób komunikacji; jak często i kiedy ma to Ciebie przychodzić.

Rób notatki:

  • jak często pracownik do Ciebie przychodził
  • ile zadawał pytań
  • ile razy prosił o decyzję, a ile o radę?”

Instrukcja dla pracownika:

Idź do pokoju, gdzie jest Twój manager i wykonaj polecenia managera. Będziesz pracować według jej/jego instrukcji związanych z wieżą Jenga, którą masz przed sobą.

Masz do dyspozycji 6 poziomów delegowania:

Poziom 1: zebranie i przekazanie informacji
Poziom 2: zebranie i przekazanie informacji oraz przekazanie sugestii
Poziom 3: zebranie informacji, opracowanie planu działania, pozyskanie akceptacji
Poziom 4: zebranie informacji, przygotowanie całościowej propozycji działania i jego realizacja pod nadzorem
Poziom 5: zebranie informacji, przygotowanie i realizacja planu działania + raportowanie
Poziom 6: zebranie informacji, przygotowanie i realizacja planu działania

Krok 2:
Podziel uczestników na pary i różne pomieszczenia
W parach, mamy dwie role: „menagera” i „pracownika/członka zespołu”. Poproś grupę managerów, aby udała się do innego pomieszczenia.

Zestaw klocków Jenga powinien się znajdować w pomieszczeniu, w którym są pracownicy. Managerowie nie mogą znać treści zadania dla pracowników.

Rozdaj zadania i przekaż intrukcje.
Krok 3:
Wykonaj ćwiczenie
Daj uczestnikom 15-20 minut na ćwiczenie.
Krok 4:
Przeanalizuj co się wydarzyło

Co prawdopodobnie wyjdzie w tym ćwiczeniu: 

  • Im niższy poziom delegowania – tym więcej biegania między pomieszczeniami i dyskusji, oraz czekania na decyzję
  • frustracja na brak poczucia sprawstwa, marnowanie czasu na chodzenie pomiędzy salami i czekanie na decyzje managera

Inne narzędzia z zakresu:
Delegowanie

Zarządzanie czasem

6 poziomów delegowania Shermana (teoria)

Umiejętność delegowania zadań jest ważnym zasobem każdego lidera. Rozdzielenie zadań na jedną lub kilku osób usprawnia proces i daje przestrzeń, którą może wykorzystać do rozwoju. Czy ufasz swoim współpracownikom na tyle, żeby delegować?

Czytaj więcej
Zarządzanie czasem

Matryca delegowania – umiejętności

Aby delegowanie zadań było efektywne, musi być dokonywane umiejętnie. Skorzystanie z ćwiczenia z matrycą pomoże Ci dokonać oceny pracy i motywacji współpracownika. Czy masz w zespole kogoś z niską motywacją i małymi umiejętnościami?

Czytaj więcej
Scroll to Top