Planowanie

Projekt bez (choćby zarysu) planu zapowiada kłopoty. Nawet jeśli dla Ciebie wystarczający jest plan w Twojej głowie, to zespołowi będzie łatwiej efektywnie i spokojnie pracować znając np.: harmonogram, kamienie milowe, cel, czy role w projekcie. Narzędzi wspierających w tym lidera, czy menadżera jest dużo. Z czego korzystasz, żeby pokazać interesariuszom cel i plan projektu?

Narzędzia z zakresu:
Planowanie

Wykres Gantta

“Gantt” to poziomy wykres słupkowy, z którego korzysta się, aby zwizualizować oś czasu projektu i jego zadania. Umożliwia on Twojemu zespołowi przedstawienie harmonogramu, nadchodzących kamieni milowych oraz ogólnej osi czasu projektu w formie wizualnej. Czy umiesz robić przejrzyste Gantty?

Czytaj więcej

Brief projektu

Brief projektu to (najlepiej mający jedną stronę) dokument opisujący przede wszystkim cel projektu, jego wymagania i potrzebne do jego realizacji np.: role, narzędzia, relacje. To taka pigułka informacji nt. projektu. Czy pamiętasz jakiś projekt, któremu na początku przydałby się brief?

Czytaj więcej

Definition of done & Definition of ready

Definition of done (DoD) i Definition of ready (DoR) to krótkie opisy, które wskazują, kiedy możemy uznać dany kawałek software’u za gotowy tak, aby nie było co do tego wątpliwości i niepotrzebnych dyskusji. Czy Twój zespół stworzył swoje DoD i DoR?

Czytaj więcej
Scroll to Top