Zwinne metodyki zarządzania

Podejście Agile (zwinne) zdominowało świat IT i weszło już też do innych branż. Ma one na celu głównie szybką adaptację do nieuniknionych zmian. Agile to pewien sposób myślenia, działania i podejścia, który stawia nacisk na współpracę, interakcje pomiędzy ludźmi i dostarczanie wyników jak najszybciej, w iteracjach.
Czy podejście Agile sprawdzi się w Twoim zespole?

Narzędzia z zakresu:
Zwinne metodyki zarządzania

Agile

Agile to sposób myślenia, działania i podejścia, który stawia nacisk na współpracę, interakcje pomiędzy ludźmi i dostarczanie sensownych wyników jak najszybciej, w iteracjach. Czy pracujesz z zespołem zwinnie?

Czytaj więcej

Scrum

To ramy zarządzania projektami, które pomagają zespołom strukturyzować pracę, uczyć się na podstawie doświadczeń, samodzielnie organizować i samodoskonalić się. Z jakich artefaktów Scruma korzystasz?

Czytaj więcej

Kanban

Metoda Kanban to sposób zarządzania przepływem pracy oraz wizualizacji procesów biznesowych przy pomocy tablic, na których poszczególne zadania zorganizowane są w kolumny. Czy macie z zespołem swój sposób na wizualizację postępu prac?

Czytaj więcej
Scroll to Top