Matryca ryzyka (Risk matrix)

Matryca ryzyka to ocena, a następnie wizualizacja różnych obszarów ryzyka w projekcie, czy inicjatywie. Skonsultowana z interesariuszami i przekazana zespołowi, powinna być aktualizowana raz na tydzień, miesiąc, sprint, kwartał, itd. Poziom ryzyka konkretnych aspektów będzie się z czasem zmieniał, niektóre będą znikać, inne ryzyka będą się pojawiać. Warto przedstawiać te zmiany w kolejnych iteracjach matrycy.

Krok 1:
Stwórz dokument
Stwórz matrycę w excelu, lub google sheets. Potrzebujesz dwóch zakładek: jednej, w której będzie pokazane znaczenie poziomów ryzyka (grafika 1) i drugiej, gdzie konkretne już wyzwania będą opisane.
Krok 2:
Oznacz ryzyko
Wraz z klientem, czy zespołem, przypisz poziom ryzyka konkretnym wyzwaniom.
Krok 3:
Opublikuj matrycę
Umieść matrycę w dokumentach projektowych tak, aby była dostępna, szczególnie dla interesariuszy, których bezpośrednio dotyczy.
Krok 4:
Aktualizuj matrycę
Po tym, jak kolejne kroki w projekcie będą dostarczane, aktualizuj matrycę wraz z interesariuszami. Ryzyko będzie się zmieniać w czasie. Twórz osobne matryce dla kolejnych etapów projektu. Dzięki temu, będziesz widzieć jak zmieniające się ryzyko odnosi się do tego, które określiłaś/eś na początku projektu/inicjatywy.

Inne narzędzia z zakresu:
Matryce zarządzania zmianą

RACI

RACI to macierz odpowiedzialności, która w sposób jasny pokazuje, jaką rolę dla projektu pełnią konkretne osoby. Przyda Ci się szczególnie na początku i w trakcie trwania projektu. Kto jest odpowiedzialny w Twoim projekcie za konsultacje?

Czytaj więcej
Scroll to Top