Ustalanie celów

W obecnie ciągle zmieniającej się rzeczywistości i kontekstach, odnalezienie się w zmianie jest dużym wyzwaniem dla liderów i zespołów. W Twojej organizacji co jakiś czas zmieniają się: wizja, ludzie, czy produkty, więc zarówno Ty, jak i zespół potrzebujecie ogólnych ramy funkcjonowania. Takimi ramami może być cel (który też może się zmieniać w czasie, ale w każdym momencie powinien być określony). Czy wiesz dokąd zmierzacie?

Narzędzia z zakresu:
Ustalanie celów

Zespół

SMART

SMART to najpopularniejsza metodologia pomagająca wyznaczać efektywnie cele (które powinny być “smart” tzn. spełniać wszystkich pięć założeń kryjących się za tym akronimem. Czy cele Twoje i Twojego zespołu są smart? Czy w ogóle macie zdefiniowane cele?

Czytaj więcej
Zespół

OKR

OKR to popularna metodologia pomagająca wyznaczać cele według wzoru: O – Objectives + KR – Key Results. Pozwala ona sprawnie kaskadować cele góra→dół, oraz wypracować takie cele, które będą zrozumiałe, klarowne i wykonalne dla pracowników. Może chcesz wypróbować takie podejście?

Czytaj więcej
Scroll to Top