Zespół

Zespół to Twoja główna moc i dlatego nie może to być tylko grupa ludzi. Ludzie muszą czuć,że są częścią czegoś większego i że odgrywają integralną rolę w osiąganiu celów. Relacje między członkami zespołu powinny być zdrowe i wspierać wspólną pracę.

Jasne określenie ról, obowiązków i zadań; zrozumienie procesów i procedur; oraz wspólny cel sprawią, że Twój zespół będzie bardziej efektywny.

Każda osoba powinna też być dla Ciebie jednostką, której umiejętności, styl, mocne strony i obszary do rozwoju znasz.

Ta część Toolbox pozwoli Ci poznać swoich ludzi, określać zasady, wyznaczać z nimi cele i monitorować postępy.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta sekcja Toolbox zawiera narzędzia: Test ról zespołowych Belbina, oraz ćwiczenie na rozpoznanie, czy Twój zespół funkcjonuje w trybie “groupthink”.
Ta sekcja Toolbox zawiera narzędzia zwiększające efektywność zespołu: GRIP (ocena efektywności zespołu), Kontrakty zespołowe, oraz Expose.
Ta sekcja Toolbox zawiera narzędzia do wyznaczania określonych celów i ich kaskadowania: podejście SMART, oraz OKR.
Ta sekcja zawiera narzędzia do oceny postępów osób i zespołów: “s/s/c”, “co poszło dobrze, co można poprawić”, “ż/d/r/z”, oraz matrycę kompetencji.
Scroll to Top