SMART

SMART jest akronimem pięciu angielskich słów: specific, measurable, attractive, realistic, timely defined. Ponadto słowo “smart” oznacza sprytny. Więc jest to metoda formułowania “sprytnych” celów, dzięki której są większe szanse na ich realizację. Poszczególne słowa oznaczają jednocześnie cechy, jakie powinny zostać przypisane do danego celu.

SMART zakłada, że odpowiednie wyrażenie celu jest kluczem do sukcesu i jednocześnie podpowiada, jak w prosty sposób go osiągnąć.

Według metody SMART, aby właściwie skonstruować cel, musimy określić go według pięciu wytycznych.

Czy cele Twoje i Twojego zespołu są smart?

Specific, czyli sprecyzowany
Cel nie może być zbyt ogólnikowy. Większość celów życiowych czy celów w firmie ma właśnie taki charakter. Powiedzenie sobie: chcę schudnąć lub musimy zwiększyć sprzedaż, nie jest konkretnym przekazem, przez co trudniej nam to osiągnąć.

Tutaj pomocne mogą okazać się odpowiedzi na trzy pytania:
  • Co chcę osiągnąć?
  • Po co chciałbym to osiągnąć?
  • Jak chcę to osiągnąć?.
Na podstawie odpowiedzi łatwiej zdefiniować cel oparty na konkretnych liczbach czy wielkościach.

Założenia: do końca maja chcę schudnąć 4 kilogramy lub do końca roku planujemy zwiększyć sprzedaż naszych usług o 10% w stosunku do stanu obecnego, są jak najbardziej zgodne z pierwszą literą metody SMART.
Measurable, czyli mierzalny
Dobrze określony cel to taki, w przypadku którego będziemy dokładnie wiedzieć, czy został już osiągnięty. Ważne jest również to, aby móc na bieżąco monitorować jego etapy, w ten sposób łatwiej będzie nam zauważać osiągnięte postępy.
Celem może być: odłożę 6000 złotych, które przeznaczę na wakacje na Bali albo zwiększymy przychody naszej firmy o 15%. W obu przypadkach zarówno postępy, jak i samo osiągnięcie celu można łatwo zmierzyć.
Attractive (albo Attainable) czyli atrakcyjny albo osiągalny

Tutaj skupiamy się na motywacji do realizacji wyznaczonego celu. Powinien on nieść wyzwanie oraz końcowo nauczyć nas czegoś nowego.

Cel nie może być zbyt łatwy, gdyż jego realizacja nie przyniesie nam satysfakcji. Dobrze gdy wymaga czasu, lekkich poświęceń czy sprawia trudności. Tym większa będzie nasza radość z jego osiągnięcia.

Tutaj przydatnym narzędziem może być skonstruowanie tabeli zysków i strat związanych z osiągnięciem celu.

Realistic, czyli realny

Nasz cel musi być przede wszystkim możliwy do osiągnięcia. Przy jego planowaniu należy wziąć pod uwagę czas, siły oraz zasoby jakie posiadamy.

Plany można mieć wielkie, ale jeśli są nierealne, to bardziej zniechęcają niż motywują nas do działania. Dlatego cel powinien być określany indywidualnie, na podstawie naszych możliwości.

Time-based, czyli określony w czasie
Cel, który określamy, musi mieć konkretną datę, do jakiej chcemy go zrealizować. Tutaj właściwe będzie sformułowanie: chcę schudnąć 5 kilogramów do końca przyszłego miesiąca. W ten sposób nie tylko mobilizujemy się do działania, ale również usprawniamy sobie pracę poprzez możliwość ustalenia harmonogramu czy etapów działań.

Inne narzędzia z zakresu:
Ustalanie celów

Zespół

OKR

OKR to popularna metodologia pomagająca wyznaczać cele według wzoru: O – Objectives + KR – Key Results. Pozwala ona sprawnie kaskadować cele góra→dół, oraz wypracować takie cele, które będą zrozumiałe, klarowne i wykonalne dla pracowników. Może chcesz wypróbować takie podejście?

Czytaj więcej
Scroll to Top