OKR

OKR to akronim słów: Objectives & Key Results (cele i kluczowe rezultaty/wyniki). To metodologia wyznaczania celów opierająca się na ich rozpisaniu, ustaleniu priorytetów i oczekiwanego wyniku każdego z celów w sposób krótki i konkretny. Dzięki temu osoby realizujące cele powinny być w stanie je zrozumieć i łatwo zapamiętać. Ta strategia została opracowana i wdrożona w formie Intel, w latach 70, XX wieku.

Cel OKR dotyczy jednej rzeczy na dany okres. Cele powinny być krótkie i inspirujące. Na poziomie całej firmy, można przyjąć ich kilka (im mniej, tym lepiej). OKR nie opisują wszystkiego, czym zajmuje się firma i zespoły. Dodatkowo, warto wyznaczać też KPI.

Kluczowe rezultaty to zestaw wskaźników, które pomagają ocenić postępy w realizacji celu. Każdy cel powinien mieć przypisanych 2 do 5 punktów (wyników). Rezultaty można (a nawet trzeba) regularnie weryfikować.

Przykład celu:
Poprawić zadowolenie klienta z software’u wytwarzanego przez firmę.

Przykład kluczowych rezultatów:

  • mierzone liczbą błędów krytycznych związanych z jakością software’u, zgłaszanych przez klienta w trakcie testów UAT (user acceptance testing) KPI: procentowa liczba błędów krytycznych wynosi mniej niż 20%
  • mierzone liczbą (jak najniższą) gratisowych MD (man day’ów) przyznawanych klientowi w ramach naprawy błędów po stronie firmy KPI: procentowa wysokość gratisowych MD wynosi mniej niż 1.5% wartości projektu
  • mierzone liczbą pozytywnych odpowiedzi w kwestionariuszu zadowolenia przeprowadzanym w trakcie cyklicznych spotkań z klientem (1/miesiąc) KPI: średnia ocena zadowolenia wynosi 4 pkt. na 5 pkt.

Uwaga: kluczowe rezultaty powinny być regularnie i często mierzone, dlatego nie powinny być opóźnione względem założonego celu np. “mierzone wysokością oceny NPS przeprowadzonej po wdrożeniu software’u”.

Uwaga: działania, które podejmujemy aby zrealizować cel, to nie są kluczowe rezultaty/wyniki. Dla celu powyżej działanie, które nie jest KR to np.: Wprowadzenie NPS – systemu oceny zadowolenia klienta. 

Krok 1:
Wyznaczyć cele na poziomie firmy/organizacji
Zarząd, zespół managerów, lub innych osób odpowiedzialnych za wyznaczanie celów na poziomie organizacji, powinien wyznaczyć 3-4 OKRy, które chcą osiągnąć w ciągu roku.
Krok 2:
Wyznaczyć powiązane cele na poziomie działu/jednostki
Każda część firmy/organizacji wyznacza cele, wpisujące się w te główne, które są przez nią osiągalne w ciągu kwartału. Cele kwartalne (krótsze odcinki czasu niż rok) pomagają zrozumieć pracownikom cele ogólne.
Krok 3:
Wyznaczyć cele na poziomie zespołu
Jak wyżej. Zespół powinien wspólnie wyznaczyć cele dla siebie, na kwartał. Cele powinny się wpisywać w cele działu i organizacji.
Krok 4:
Cykliczne monitorowanie KR, celów i KPI
Monitoruj realizację celów min. 1/miesiąc.

Inne narzędzia z zakresu:
Ustalanie celów

Zespół

SMART

SMART to najpopularniejsza metodologia pomagająca wyznaczać efektywnie cele (które powinny być “smart” tzn. spełniać wszystkich pięć założeń kryjących się za tym akronimem. Czy cele Twoje i Twojego zespołu są smart? Czy w ogóle macie zdefiniowane cele?

Czytaj więcej
Scroll to Top