Motywacja i rozwój

Czy członkowie twojego zespołu są wystarczająco zmotywowani i zaangażowani, aby wykonywać efektywnie pracę i odczuwać z niej satysfakcję? Odpowiedź na to pytanie nie zależy tylko od Ciebie – każdy ma swoją motywację wewnętrzną opierającą się m.in. na
poczuciu autonomii, celu i chęci rozwoju. “Zadaniem menedżera nie jest rozpalanie ognia motywacji, ale stworzenie środowiska, w którym zapłonie osobista iskra motywacji każdej osoby” (Frederick Herzberg). Jak to zrobić?

Ta część Toolbox zawiera narzędzia, które pomogą Ci: zrozumieć motywację Twoich ludzi, efektywnie ich motywować, dawać i otrzymywać feedback, oraz tworzyć ze współpracownikami (i własne) plany rozwojowe.

Wybierz narzędzia dla siebie

Ta sekcja zawiera narzędzia do oceny potrzeb i motywacji: Moving Motivators, Matrycę umiejętności-motywacji, Top 5 motywatorów oraz badania psychometryczne Reiss Motivation Profile.
Ta sekcja zawiera narzędzia wspierające dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych: spotkania 1:1, model SPINKA i opis elementów coachingu w pracy lidera.
Ta sekcja zawiera narzędzia do prowadzenia spotkań rozwojowych, wdrożeniowych, czy oceny okresowej: GROW, 70-20-10, IDP, oraz 30-60-90 dni.
Scroll to Top