Elementy coachingu w pracy managera

Coaching to metoda rozwoju poprzez rozmowę (głównie zadawanie pytań drugiej osobie, tzw. “coachee”) tworzenie przestrzeni do podejmowania wyborów i dokonywania zmian w ramach zdefiniowanego celu. Jest dobrym sposobem wspierania ludzi w sformułowaniu celów rozwojowych, które chcieliby osiągnąć. Pomoże pracownikom wziąć odpowiedzialność za własną satysfakcję z pracy.

Coaching został zaprojektowany jako odpowiedź na mechanizmy neurobiologii naszego mózgu. Podejście coachingowe ma za zadanie wyciszyć ciało migdałowate znajdujące się w naszym mózgu i odpowiedzialne za obronę organizmu, a uaktywnić korę przedczołową odpowiedzialną za analizę i kreatywność.

Warto zwracać uwagę na obszary, które są lub mogłyby być mocną stroną pracownika/ zespołu. Poszukiwanie sposobów na lepsze wykorzystanie talentów pracownika, pomoże zwiększyć jego efektywność i satysfakcję z pracy.

Zamiast szukać przyczyn problemu i osób za niego odpowiedzialnych lepiej zająć się znalezieniem rozwiązania. Lepiej skupić się na przyszłości i na efektach działania.

Bądź otwarty na odkrywanie celów, wartości i pragnień swoich pracowników. Zwróć uwagę na to, co jest dla nich ważne i zapytaj ich o to. Wysłuchaj uważnie tego, co mają do powiedzenia. Angażuj się w dialog, pytaj i słuchaj. Nie próbuj narzucać swoich własnych pragnień i wartości. Jeśli nie zrozumiesz, na czym naprawdę zależy Twojemu pracownikowi, nie będziesz w stanie motywować go w sposób zgodny z jego rzeczywistymi potrzebami, pragnieniami i wartościami.

Jakie pytania coachingowe możesz zadawać pracownikowi na rozmowie? Znajdziesz kilka przykładów poniżej.
Definiowanie celu rozmowy
 • Jaki problem chciałabyś rozwiązać podczas tej sesji?
 • Co musiałoby się wydarzyć, abyś odszedł z poczuciem, że ten czas został dobrze wykorzystany?
 • Co chciałbyś, żeby się wydarzyło/nie wydarzyło, a co się teraz nie dzieje?
Określenie obecnej sytuacji pracownika
 • Co się teraz dzieje? W sposób jest to dla Ciebie problematyczne?
 • Skąd wiesz, że to prawda?
 • Kiedy to się dzieje? Jak często się dzieje?
 • Co do tej pory zrobiłaś, aby ten problem rozwiązać?
Określenie wyzwań
 • Co mógłbyś zrobić, żeby zmienić tę sytuację?
 • Jakie podejście/działanie w podobnej sytuacji zaobserwowałaś u innych, lub sama stosowałaś?
 • Kto może być w stanie Ci pomóc?
 • Jakie są plusy i minusy tych opcji?
Wyznaczenie kolejnych kroków
 • Jakie będzie pierwsze następne działanie, które podejmiesz?
 • Kiedy powinnaś sprawdzić postępy w działaniach? Codziennie, raz na tydzień, co miesiąc?
 • Kto: Jakiego wsparcia potrzebujesz? Jak i kiedy zdobędziesz to wsparcie?
Kto może pomóc
 • Których członków zespołu, współpracowników lub interesariuszy należy zaangażować?
 • Jakiego wsparcia od nich potrzebujesz? Jakiego wsparcia od nich nie potrzebujesz?
 • W jaki sposób ich wdrożysz?

Inne narzędzia z zakresu:
Dawanie feedbacku

Samoświadomość lidera

Spotkania 1:1

Spotkania 1:1 z współpracownikami są niezbędnym narzędziem pracy lidera/ki. Są ważne i jako narzędzie do dawania i otrzymywania feedbacku, ale też do poznania lepiej członków Twojego zespołu. Kiedy ostatnio miała/eś 1:1 z ludźmi z zespołu?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

SPINKA

Model SPINKA to sześć kroków, które pozwolą Ci w sposób skuteczny udzielić informacji zwrotnej poprzez precyzyjną komunikację, bez manipulacji. Czy potrafisz konkretnie omówić problem?

Czytaj więcej
Scroll to Top