SPINKA

Model SPINKA zawiera 6 kroków, które pozwolą Ci w sposób skuteczny udzielić informacji zwrotnej. SPINKA pozwoli Ci na precyzyjną komunikację, bez manipulacji.

Dzięki temu modelowi unikniesz niepotrzebnych sporów lub w sposób konkretny omówisz problem i doprowadzisz do jego rozwiązania.

Krok 1:
Sprecyzuj o co Ci chodzi
Twój komunikat musi być precyzyjny, dlatego:
  • staraj się używać precyzyjnego języka;
  • odnoś się tylko do faktów;
  • mów o zachowaniu, a nie o jego interpretacji;
  • nie oceniaj;
  • staraj się kontrolować własne emocje.
Krok 2:
Pozytywne aspekty działania
Rozpocznij od pozytywnych aspektów, które chcesz przekazać pracownikowi. Zmniejszy to poczucie stresu i poprawi komfort rozmowy. Znajdź 3-4 pozytywne zachowania. Staraj się aby były one autentyczne i nie wyolbrzymione.
Powiedz: „Podobało mi się”, „Dobrze zrobiłeś…”
Krok 3:
Negatywne aspekty działania
Skuteczne przekazanie konstruktywnego feedbacku negatywnego jest ważne dla rozwoju. Jednak przekazywanie takich wiadomości jest trudne zarówno dla pracownika jak i szefa. Mimo tego nazywaj negatywne zachowania bez ich łagodzenia.

Wskaż maksymalnie 3 negatywy, gdyż nad większą ilością nie da się jednocześnie pracować.
Krok 4:
Konsekwencje zachowań
W tym kroku musisz wskazać konsekwencje negatywnych zachowań.
Możesz powiedzieć:
  • Efekt był taki;
  • To, co powiedziałeś spowodowało.
Krok 5:
Alternatywy
Na koniec rozmowy omów alternatywne rozwiązania zadania. Oczywiście nadal z zachowaniem skupienia na faktach, bez ocen personalnych.
Mów:
  • Proponuję;
  • Lepiej;
  • Następnym razem.

Inne narzędzia z zakresu:
Dawanie feedbacku

Samoświadomość lidera

Spotkania 1:1

Spotkania 1:1 z współpracownikami są niezbędnym narzędziem pracy lidera/ki. Są ważne i jako narzędzie do dawania i otrzymywania feedbacku, ale też do poznania lepiej członków Twojego zespołu. Kiedy ostatnio miała/eś 1:1 z ludźmi z zespołu?

Czytaj więcej
Scroll to Top