Matryca umiejętności-motywacji

Matryca zależności pomiędzy umiejętnościami a motywacją pomaga liderce/liderowi zidentyfikować poziom motywacji współpracownika, porównać go z poziomem umiejętności, a następnie wybrać działania, które pozwolą wpłynąć na osobę i zwiększyć jej motywację.

Warto korzystać z tej matrycy np. przed spotkaniami 1:1 z członkami zespołu. Jak korzystać z matrycy?

Krok 1:
Wysoka motywacja, niskie umiejętności
Kieruj:
 • Redukuj ryzyko, ograniczenia, bariery
 • Zapewnij narzędzia, szkolenia, wsparcie, dawaj feedback
 • Zmniejsz kontrolę kiedy widać postępy
Krok 2:
Niska motywacja, małe umiejętności
Mów:
 • Zapewnij jasne zadania, rozwijaj wizję sukcesu, cel
 • Układaj “quick wins”, szkól/coachuj cierpliwie, nadzoruj dając częsty feedback i określaj oczekiwania
Krok 3:
Wysoka motywacja, duże umiejętności
Deleguj:
 • Zapewnij wolność w doborze metodologii w pracy
 • Komunikuj zaufanie i podkreślaj sukcesy
 • Wyznaczaj ambitne cele, zwiększaj odpowiedzialność, traktuj jak partnera
Krok 4:
Niska motywacja, duże umiejętności
Inspiruj:
 • Zidentyfikuj powód demotywacji
 • Rozwijaj motywację wewnętrzną, zachętę
 • Monitoruj i doceniaj pracę żeby wzmocnić pozytywne wzorce zachowań

Inne narzędzia z zakresu:
Motywowanie

Motywacja i rozwój

Moving motivators

Gra Moving Motivators pomaga zdefiniować źródła motywacji zespołu. Narzędzie pochodzi z nurtu Management 3.0 i wymaga kart Champfrogs. Jest to gra wspierająca dyskusję, oraz otwarcie się członków zespołu.
Czy znasz Moving Motivators?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Top 5 motywatorów w zespole

To narzędzie pozwoli zidentyfikować pięć najważniejszych czynników motywujących Twój zespół poprzez ćwiczenie zespołowe. Po ćwiczeniu, narzędzie pomoże Ci znaleźć sposoby na rozwój. Co najbardziej motywuje członków Twojego zespołu?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Reiss Motivation Profile (RMP)

RMP to badanie, w którym przeprowadzany jest pomiar wewnętrznej motywacji. Z profilami motywacyjnymi RMP można pracować z zespołem, w procesach rekrutacyjnych, czy rozwijając kompetencje. Czy wiesz jakie potrzeby napędzają Twój zespół do działania? Co ich blokuje?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Reiss Motivation Profile (RMP) self-test

RMP to badanie wewnętrznej motywacji, które opiera się na odpowiedziach na 128 (krótkich) pytań. Jeśli nie masz czasu, lub funduszy, aby przeprowadzić pełną diagnozę RMP, możesz skorzystać z tego uproszczonego testu. Czy wiesz np. jaki jest Twój poziom potrzeby niezależności?

Czytaj więcej
Scroll to Top