Top 5 motywatorów w zespole

Każda jednostka ma unikalne motywacje, ale często istnieją wspólne motywatory w zespołach lub wśród osób wykonujących podobny rodzaj pracy. Zajmując się motywacją na poziomie zespołu, menedżerowie mogą ustalić priorytety swoich działań motywacyjnych, aby wywarły jak największy wpływ.

Po zidentyfikowaniu pięciu najważniejszych czynników motywujących Twój zespół (po przeprowadzeniu ćwiczenia) znajdź sposoby na ich zastosowanie.

Przykłady:

Znaczenie/cel
Ludzie, którzy mają głębokie poczucie sensu i celu w swojej pracy, często czują się bardziej pobudzeni i zaangażowani, a także są bardziej wydajni.
Możesz zachęcić swoich ludzi do znalezienia celu w swojej pracy, pisząc misję i wizję zespołu opisującą korzyści dla ludzi wynikające z pracy zespołu.

Rozwój/awans kariery
Przydzielaj zadania lub projekty, które dadzą ludziom nowe umiejętności lub rozwiną te już istniejące, a członkom zespołu dadzą możliwość pracy nad projektami sprawdzającymi ich umiejętności.
Pozwól im prowadzić nowe projekty na zasadzie rotacji i daj (przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem) każdemu zainteresowanemu możliwość przewodzenia grupie.

Dobre relacje
Dobre relacje w pracy są ważne dla szczęścia, zaangażowania i produktywności. Pomagaj ludziom budować dobre relacje w pracy, planując zajęcia zespołowe, tak aby wszyscy mogli się lepiej poznać.
Możesz na przykład zorganizować dzień wolny lub po prostu spotkać się po pracy. Daj czas przed spotkaniami członkom zespołu na rozmowę i nawiązanie kontaktu. I ty też powinieneś zaangażować się w te dyskusje

Jak przeprowadzić ćwiczenie oceniające 5 motywatorów? 

Krok 1:
Zbierz swój zespół
Twoim pierwszym krokiem jest zjednoczenie zespołu. Upewnij się, że dostępna jest tablica lub flipchart, na których możesz zapisywać pomysły podczas dyskusji.
Wyjaśnij cele spotkania: zidentyfikowanie najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję z pracy i motywację w Twoim zespole.
Należy zachęcać wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniu i wyrażenia swojej opinii. Upewnij się, że wszyscy rozumieją, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi!
Krok 2:
Poproś o motywatory
Następnie przejdź się po sali i zapytaj każdą osobę, jakie rzeczy ją motywują. Mogą to być oczywiste czynniki motywujące, takie jak pieniądze, perspektywy awansu, uznanie, osiągnięcia, rozwój i dobre relacje, ale mogą również obejmować inne rzeczy, takie jak elastyczna organizacja pracy lub możliwość przyprowadzania psów do pracy.
Zachęć członków swojego zespołu, aby wymyślili jak najwięcej motywatorów, w tym takich, które ich zdaniem motywują znane im osoby. Dzięki temu otrzymasz najpełniejszą możliwą listę czynników motywujących.
Po zakończeniu pracy zespołu przyjrzyj się pomysłom jako grupa i skonsoliduj podobne pomysły, aby ludzie nie wybierali ich wielokrotnie w następnym etapie ćwiczenia.
Krok 3:
Wyjaśnij sugestie
Po uproszczeniu listy przejrzyj każdy motywator i upewnij się, że wszyscy rozumieją, co on oznacza lub sugeruje.
Na przykład ktoś mógł zasugerować elastyczne warunki pracy jako czynnik motywujący. Ale co to oznacza dla innych? Jedna osoba może zinterpretować to jako możliwość pracy zdalnej, podczas gdy inna może postrzegać to jako sposób na wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie pracy później, aby uniknąć korków w godzinach szczytu.
Krok 4:
Ustal priorytety motywatorów
Poproś każdego członka zespołu, aby samodzielnie przejrzał listę, wybrał pięć najważniejszych czynników motywujących i uszeregował je w kolejności, gdzie jeden jest najmniej ważny, a pięć najważniejszy.
Następnie poproś ich, aby zaznaczyli te wyniki w odniesieniu do czynnika motywującego na tablicy lub flipcharcie. Kiedy każda osoba publicznie oceni swoje motywatory, podlicz wyniki, aby wyłonić najlepszą piątkę według zespołu.

Inne narzędzia z zakresu:
Motywowanie

Motywacja i rozwój

Moving motivators

Gra Moving Motivators pomaga zdefiniować źródła motywacji zespołu. Narzędzie pochodzi z nurtu Management 3.0 i wymaga kart Champfrogs. Jest to gra wspierająca dyskusję, oraz otwarcie się członków zespołu.
Czy znasz Moving Motivators?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Matryca umiejętności-motywacji

To matryca, z której możesz skorzystać, aby zdiagnozować poziom umiejętności vs. poziom motywacji współpracowników. Mając taki poziom określony, będziesz w stanie podjąć działania rozwijające motywację. Czy masz w zespole kogoś o niskiej motywacji, a dużych umiejętnościach?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Reiss Motivation Profile (RMP)

RMP to badanie, w którym przeprowadzany jest pomiar wewnętrznej motywacji. Z profilami motywacyjnymi RMP można pracować z zespołem, w procesach rekrutacyjnych, czy rozwijając kompetencje. Czy wiesz jakie potrzeby napędzają Twój zespół do działania? Co ich blokuje?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

Reiss Motivation Profile (RMP) self-test

RMP to badanie wewnętrznej motywacji, które opiera się na odpowiedziach na 128 (krótkich) pytań. Jeśli nie masz czasu, lub funduszy, aby przeprowadzić pełną diagnozę RMP, możesz skorzystać z tego uproszczonego testu. Czy wiesz np. jaki jest Twój poziom potrzeby niezależności?

Czytaj więcej
Scroll to Top