30-60-90 days

Plan na 30–60–90 dni ma za zadanie rozplanować pierwsze 90 dni pracy nowego pracownika i umożliwić mu zapoznanie się z zasadami firmy, sposobami współpracy i celami szkoleniowymi. Po zapoznaniu się z planem na 30–60–90 dni, pracownik powinien zrozumieć, jakie kamienie milowe i produkty końcowe projektu powinien osiągnąć w ciągu pierwszych 90 dni, a także poznać swoje długoterminowe cele.

Plan na 30–60–90 dni to przewodnik, który ma poprowadzić nowego pracownika podczas procesu wdrażania. Pomaga on członkom zespołu wyznaczyć osiągalne cele i wykonywać niezbędne zadania w miarę przyzwyczajania się do nowego stanowiska.

Plan na 30–60–90 dni zazwyczaj tworzy się przed wdrożeniem nowego pracownika lub natychmiast po rozpoczęciu przez niego pracy. Z tego powodu prawdopodobnie nie będziesz dokładnie wiedzieć, jaka jest jego osobowość ani mocne strony. Dostosuj więc plan do swoich oczekiwań względem tego, co powinien on osiągnąć na danym stanowisku.

Jak napisać plan 30-60-90? 

Krok 1:
Zadaj pytania

Po zatrudnieniu nowego pracownika rozpocznij planowanie od określenia, w jaki sposób powinien on przyczynić się do realizacji ogólnych celów firmy lub zespołu. Postaraj się zadać sobie wszystkie możliwe pytania na temat danego stanowiska, procesu wdrażania i zespołu.

Przykładowe pytania: 

 • Na jaką potrzebę odpowiada dana osoba?
 • Jaki konkretny problem masz nadzieję rozwiązać z jej pomocą?
 • Co powinna wiedzieć ta osoba, aby odnieść sukces?
 • Na czym będą polegać codzienne obowiązki nowego pracownika?
 • Jaka będzie rola nowego pracownika podczas realizacji projektów?
Krok 2:
Ustal realistyczne oczekiwania

Twój plan na 30–60–90 dni to nie lista czynności, jakie będzie codziennie wykonywać nowy pracownik, ale ogólny zarys tego, jakie miejsce ma on zajmować w firmie.  

Tworząc plan na 30–60–90 dni pamiętaj, że w ciągu kilku pierwszych miesięcy nie można nauczyć się wszystkiego. Nawet jeśli szybko potrzebujesz jego pomocy, postaraj się nie przeciążać nowego pracownika nadmiarem zadań. Określ, jakie powinno być rozsądne obciążenie pracą i zminimalizuj je przynajmniej na okres pierwszych 30 dni. Zaplanuj dodatkowy czas na szkolenie, ale jeśli okaże się, że nowy pracownik szybko opanowuje podstawy, stopniowo przydzielaj mu nowe obowiązki.

Krok 3:
Wyznacz cele SMART

Wyznaczenie celów typu SMART od razu po dołączeniu do zespołu może zwiększyć retencję, ponieważ pracownik będzie wiedział, do czego ma dążyć.  

Konkretny cel, który wyznaczysz nowemu pracownikowi będzie zależał od jego stanowiska i poziomu w firmie.

Kilka przykładowych celów SMART na okres 90 dni:

 • Twórca treści: pomyślnie opublikować trzy artykuły dla jednego z naszych klientów.
 • Obługa klienta: współpracować z innymi członkami zespołu, aby rozwiązać 30 zgłoszeń.
 • Agencja: współpracować z interesariuszami, aby napisać jeden tekst promocyjny. Następnie wypromować ten tekst wśród blogerów i pomyślnie opublikować go na co najmniej trzech stronach zawierających materiały związane z klientem.
Krok 4:
Przydziel mentora

W ramach planu przypisz nowemu pracownikowi mentora, który będzie mu doradzał i odpowiadał na jego pytania podczas pierwszych tygodni pracy. Właściwie dobrany mentor może pomóc stopniowo wprowadzić nowego pracownika w jego obowiązki, unikając poczucia przytłoczenia.  

Upewnij się, że mentor nie jest równocześnie przełożonym nowego pracownika. W ten sposób będą oni mogli swobodnie rozmawiać na temat synergii i norm panujących w zespole. Przełożony powinien koncentrować się na kwestiach bardziej ogólnych, takich jak cele długodystansowe i najlepsze praktyki w zakresie współpracy międzyzespołowej.

Krok 5:
Ustal regularne rozmowy kontrolne
Należy pamiętać, że plan na 30–60–90 dni powinien być elastyczny. Nawet, jeśli uważasz, że idealnie opisuje on wszystko, czego oczekujesz od nowego pracownika, nic nie gwarantuje, że pierwsze 90 dni pójdzie zgodnie z planem.
Najważniejsze elementy Planu na 30-60-90 dni
 • Misja firmy: na początku planu na 30–60–90 opisz krótko misję swojej firmy, aby nowy pracownik wiedział, jaki cel jej przyświeca.
 • Główne wytyczne: mogą one obejmować informacje na temat kultury firmy oraz opisywać wartości biznesowe.
 • Poznaj członków zespołu: w tej sekcji umieść zdjęcia i informacje na temat członków zespołu, z którymi nowy pracownik będzie blisko współpracował. Pomoże to w poznaniu imion współpracowników oraz ich roli.
 • Przegląd pierwszego dnia: jest to jedyna sekcja planu na 30–60–90 dni, która szczegółowo opisuje harmonogram dnia. Chociaż może on ulec zmianie, postaraj się jak najlepiej poinformować pracownika czego powinien spodziewać się pierwszego dnia pracy, co obejmuje podanie danych do logowania czy instrukcji, jak skonfigurować pocztę e-mail i głosową. W ten sposób będzie on dokładnie wiedział co i kiedy ma zrobić oraz dokąd się udać.
 • Priorytety: w sekcji dotyczącej priorytetów, opisz zakres obowiązków nowego pracownika oraz określ, jaką potrzebę biznesową ma spełnić.
 • Cele SMART: cele SMART, które zostaną dołączone do planu na 30–60–90 dni powinny być mierzalne, związane ze stanowiskiem i możliwe do zrealizowania w ciągu pierwszych 90 dni.
 • Zasoby: w sekcji dotyczącej zasobów umieść odnośniki do firmowego podręcznika, opisu stanowiska, informacji na temat członków zespołu i innych ważnych materiałów. Możesz tu dodać wszystkie materiały, które mogą przydać się nowemu pracownikowi podczas poznawania firmy oraz specyfiki swojej pracy.

Inne narzędzia z zakresu:
Plany rozwojowe

Motywacja i rozwój

GROW

Model GROW to prosta, ale bardzo skuteczna technika i struktura w coachingu, którą można zastosować też w kontekście spotkań rozwojowych, lub mentoringu. Czy wiesz, jak przeprowadzić feedback metodą GROW?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

70-20-10

Model 70/20/10 jest schematem, który obrazuje kompleksowy udział poszczególnych źródeł wiedzy w rozwoju zawodowym członków zespołu. Skąd pochodzi Twoje 70, 20 i 10%?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

IDP (individual development plan)

Indywidualny plan rozwoju określa nowe umiejętności, które należy nabyć lub się nauczyć oraz plan działania prowadzący do osiągnięcia takich celów. Czy układałaś/eś kiedyś IDP z wsółpracownikami?

Czytaj więcej
Scroll to Top