IDP (individual development plan)

Indywidualny plan rozwoju to dostosowana do indywidualnych potrzeb umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, która szczegółowo określa nowe umiejętności, które należy nabyć lub się nauczyć, oraz sposoby poprawy wydajności w określonych ramach czasowych.

Zawiera także plan działania prowadzący do osiągnięcia tych celów. Tworząc udokumentowany proces, plan przedstawia w prostym tekście postrzegane przez pracownika mocne i słabe strony, do których można się odnieść później. Dzięki komponentowi planu działania szablon indywidualnego planu rozwoju tworzy jasne, wykonalne kroki, które pomagają pracownikom pracować nad rozwojem zawodowym.

IDP jest narzędziem zarządzania rozwojem osobistym w miejscu pracy i służy do identyfikacji obszarów do rozwoju oraz środków, które należy podjąć, aby pracownik mógł osiągnąć swój pełny potencjał.

Powinien zawierać:

 • Cele i aspiracje zawodowe
 • Mocne strony i talenty
 • Możliwości rozwoju
 • Plany działań

Jak stworzyć IDP? 

Krok 1:
Cele i aspiracje zawodowe
Sekcja celów i aspiracji zawodowych powinna zawierać listę osiągalnych celów pracownika w zakresie produktywności i awansu, a także docelowe i faktyczne daty ich osiągnięcia. Może obejmować konkretne projekty, które pracownik chce zrealizować, wyniki w zakresie produktywności, które chciałby osiągnąć oraz aspiracje, jakie ma w zakresie awansu na określony poziom w firmie.
Krok 2:
Mocne strony i talenty
Skorzystaj z oceny wyników pracownika lub listy kluczowych kompetencji, aby zidentyfikować konkretną wiedzę, umiejętności i talenty, jakie posiada. Pozytywny feedback jest ważny, a podkreślanie mocnych stron pomaga pracownikom budować pewność siebie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.
Krok 3:
Możliwości rozwoju
Wypisz każdą możliwość rozwoju wraz z odpowiadającym jej celem. Np. jeśli możliwością rozwoju są „umiejętności komunikacyjne”, celem może być zadowalająca ocena z kursu aktywnego słuchania lub wystąpień publicznych.
Krok 4:
Plany działań

Plany działania powinny być konkretne, indywidualnie dostosowane i możliwe do osiągnięcia. Powinny także działać na rzecz korzyści dla zespołu pracownika. 

Oto niektóre typowe działania, które może uwzględnić pracownik:

 • Mentorowanie innym
 • Uczenie się od mentora
 • Ukończenie kursu rozwojowego
 • Dołączenie do organizacji zawodowej
 • Zdobywanie certyfikatów zawodowych
 • Prowadzenie lub prezentowanie na spotkaniach
 • Szkolenie przekrojowe na inne stanowisko
 • Uczestnictwo w konferencjach lub seminariach zawodowych
 • Tworzenie programów edukacyjnych dla pozostałych członków zespołu
 • Podejmowanie trudniejszych zadań w obecnej roli
 • Koordynacja wydarzeń integracyjnych
 • Wolontariat w grupach społecznych
Krok 5:
Jak realizować plany rozwojowe?
 1. Stwórz swój własny plan- kiedy pracownicy widzą, jak przełożeni pracują nad własnym doskonaleniem, buduje to zaufanie i zachęca wszystkich do uczciwej oceny siebie. 
 2. Przygotuj się do rozmowy ze swoimi pracownikami – rozdaj każdemu pracownikowi kwestionariusz dotyczący planu rozwoju. W formularzach tych pracownicy mają określić swoje: 
  • Cele i aspiracje zawodowe
  • Rzeczy, które ich inspirują i motywują
  • Pasje, umiejętności i talenty
  • Możliwości rozwoju

  Przejrzyj odpowiedzi swoich pracowników i wykorzystaj recenzje wyników oraz inne materiały, aby przygotować się do indywidualnych dyskusji. Twoim celem jest powiązanie zrozumienia pracownika ze sposobami, w jakie może on osiągnąć swoje cele i pomóc także Twojej firmie.

 3. Spotkaj się z każdym pracownikiem- pozwól pracownikowi poprowadzić dyskusję na temat jego celów, pasji i umiejętności. Następnie współpracuj z nim, aby ustalić konkretne kroki działania, które pomogą im osiągnąć swoje cele. Sesja powinna być oparta na współpracy
 4. Pomóż pracownikowi przygotować plan przykładowy- określ najlepsze sposoby osiągnięcia celów, rozważ, co jest wykonalne dla pracownika w kontekście organizacji, jego zestawu umiejętności.
  Kluczowe pytania, o których warto pamiętać, to:
  • Co może osiągnąć pracownik, wykonując swoje podstawowe obowiązki?
  • Na ile może sobie pozwolić Twoja firma pod względem budżetu i czasu pracownika?
  • Czy uwzględnione kroki działania są wystarczająco konkretne i mierzalne?
  • Które kroki działania przyniosą korzyści zarówno pracownikowi, jak i Twojej firmie?

Inne narzędzia z zakresu:
Plany rozwojowe

Motywacja i rozwój

GROW

Model GROW to prosta, ale bardzo skuteczna technika i struktura w coachingu, którą można zastosować też w kontekście spotkań rozwojowych, lub mentoringu. Czy wiesz, jak przeprowadzić feedback metodą GROW?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

70-20-10

Model 70/20/10 jest schematem, który obrazuje kompleksowy udział poszczególnych źródeł wiedzy w rozwoju zawodowym członków zespołu. Skąd pochodzi Twoje 70, 20 i 10%?

Czytaj więcej
Motywacja i rozwój

30-60-90 days

Plan na 30–60–90 dni to przewodnik, który ma poprowadzić nowego pracownika podczas procesu wdrażania. Pomaga on wyznaczyć osiągalne cele i wykonywać niezbędne zadania. Gdzie Twój współpracownik ma być za 60 i 90 dni?

Czytaj więcej
Scroll to Top