Budowanie świadomości

Budowanie świadomości własnych wartości, potrzeb, temperamentu, czy umiejętności, to kluczowa praca, jaką powinna wykonać każda liderka i każdy lider. To Ty rozwijasz, wspierasz i motywujesz indywidualnych pracowników, aby Twój zespół był efektywny, a u podstaw Twojego stylu zarządzania i umiejętności leży samoświadomość.
Kim jesteś liderko/liderze? Co jest dla Ciebie ważne?

Narzędzia z zakresu:
Budowanie świadomości

Samoświadomość lidera

Golden Circles

Golden Circles (Złote koła) to model biznesowy opracowany przez Simona Sineka, który opisuje skuteczne podejście do komunikacji i marketingu. Proponuje trzy poziomy: Why, How i What. Zdiagnozuj swoje “liderskie Why”!

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Style nauczania

Style uczenia się to mini narzędzie (test), pokazujące preferencje uczenia się i “charakteru”, które odgrywają istotną rolę w procesie budowy świadomości kompetencji własnych i członków zespołu. Kogo masz w zespole?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Johari Window 

Johari Window (Okno Johari) to narzędzie służące do zobrazowania stopnia własnej samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy członkami grupy. Proponuje cztery
poziomy pomagające dokonać feedbacku i samooceny. Co komunikujesz innym? Czy na pewno to, co chcesz?

Czytaj więcej
Samoświadomość lidera

Praca na wartościach

Budowanie świadomości wartości to proces polegający na identyfikowaniu, zrozumieniu i uznaniu wartości życiowych i biznesowych, które kierują naszymi działaniami, decyzjami i priorytetami. Co jest dla Ciebie ważne? Czy to na pewno to samo, co ważne jest dla Twojej firmy?

Czytaj więcej
Scroll to Top